hikaye bu işler.
devletten buyuk telekom avukatları var.
iplemiyorlar ne mahkemeyi ne devleti ne milleti..