2 sonutan 1 ile 2 aras

Konu: Rabta, Rabta Nedir, Rabta Hak mdr, Rabta Nasl yaplr

 1. #1

  yelik tarihi
  07-28-11
  Ya
  51
  Mesajlar
  124
  Ettii Teekkr
  0
  0 mesaja 0 teekkr ald
  Ad Geen
  0 Mesajlar
  Etiketli
  0 Konular

  Standart Rabta, Rabta Nedir, Rabta Hak mdr, Rabta Nasl yaplr

  Rabta, Rabta Nedir, Rabta Hak mdr, Rabta Nasl yaplr
  1
  Rabta ba demektir. ki eyi birbirine balamak. Tasavvufta mridin eyhi hayal etmesi ondaki feyze, nura, nisbete mteri olmasdr. Rabtann pek ok ekli vardr. En gls telebbs rabtadr. Bu rabtada mrid kendisini eyh farz eder, onun eklini vcuduna sokar. Artk kendisi deil, eyh vardr. Ama sofiler rabtada genellikle eyhlerini karlarnda yksek bir tahta oturmu surette canlandrrlar.

  Gerekten rabta iin ak bir nas (Kuran- Kerim ayeti) olmad gibi peygamber dneminde byle bir uygulama da yoktu. Zaten ehli tasavvuf da rabtann bir ibadet biimi olmadn, bir sevgi tezahr ve manevi ilerlemede bir teknik olduunu belirtmektedirler. Tevillerle yeni bir ibadet tesis etmek dine bidat koymaktr. Zaten ehli tasavvuf, zellikle Nakibendler bu konuda ok hassastrlar.

  Peki, rabta bir ibadet biimi deilse ve bir sevgi ve maneviyatta gelime teknii ise tasavvufta buna niin ihtiya duyulmutur? Rabtann temel ilevi nedir? ncelikle unu belirteyim, din demek tasavvuf demek deildir. Bir Mslman dinin emir ve yasaklarn yerine getirerek de cennete girebilir. Tasavvufun gayesi Cibril hadisinde iman, slam sorularndan sonra gelen ihsan sorusuna cevap tekil etmektedir. Vaka suresinde de 'ileri geenler' olarak adlandrlan taifeye muldr. Ne yazk ki bu surede bu taife, mmet-i Muhammedde gemi mmetlere gre daha az olaca da vurgulanmaktadr. Allah'n tasavvufun srrnn akl ve eriata uymadn da Kehf suresinde Hz. Hzr ve Hz. Musa kssalar ile bu mmete ders verdiini de unutmayalm. Geri mritler eriat da her zaman birinci plana aldklarn, eriatsz tarikat olmayacan da vurgulamlardr.

  Ben peygambere sahabeler kadar muhabbet duyabilir miyim? Kesinlikle duyamam. Muhabbet grmekle olur. Bir tebessm, bir bak muhabbeti gerekletirir. Bir nurlu yz insan candan vurur. Bir gzel sohbet yreklere iler. Maalesef bizler bundan mahrumuz. Sahabeler ise bunu yayorlard. Yani onlarn her saniyesi o zatla rabtal geiyordu. Hatta hadisi eriften peygamberimizden (s.a.s) ve peygamberlerden (a.s.) sonra mmetin en hayrls olan Hz Ebubekir (r.a.) kaza-i hacetinde (tuvalette) bile Rasullah dndn ve bundan bizar olarak Rasullaha geldiini onun da bunu doal karladn anlyoruz. Sevgi hayal dourur. te rabta bu hayaldir. Mridini hayal etmektir. Peki, mridini hayal etmek ne dourur? Sevgi dourur. Mrit silsilesi ile Hz Rasullahn (s.a.s) vekilidir. Silsilesi salamsa tabii. Her eyde olduu gibi bunlarn da sahteleri olduunu unutmayalm. Peki, gerek bir mrid-i kmili hayal etmek sofiye ne kazandrr. Fenafieyh makamn verir. Bu uzun yllar alabilir. Ama fanafieyhlik de onu fenafillha gtrr. Rabtasz hi bir kimse fenafillh olamaz. yevsiler bile Allahn rahmeti ile Hz. Hzr Aleyhisselamn veya ahrete terif etmi bir velinin eyhliinde fenafillha ulaabilmilerdir. nk eytanlar nefsin mlhime snrnda beklerler. Oradan yukarya ancak rabta nurlar ile klabilir. Baka bir yol mmkn deildir. Allah'ta fenaya ve bekaya ulam bir mridi rabta yaptmz zaman elde ettiimiz kazan ok byktr. lim, hikmet ve bilhassa nur mritten rabta yapann zerine adeta sanak sanak yaar. Kalp gz ak olanlar bunu grebilirler. Mrit salam silsilesi ile bunu sadatlardan, Rasulullahtan (s.a.s) ve Allahtan (c.c.) alr. Yani bir hiyerari var. Rabta olmasa mlhime nefs sfatna ulam kii eytanlarn oyunca olur, delirir. Tvbe etmi tarikata yeni girmi kii rabtay bilemez, kymetini de anlamaz. Zaman boa geirmek olarak telakki eder. nk bir yarar grdne kani olmaz. Ama durum byle deildir. Biz de bu basamaklardan getik. Tasavvuf kitaplarndan rabtann zikirden daha eftal olduunu okuyunca taaccp etmitik. Hatta kar geldik. nanmadk. Ama zamanla kalp gzmz alnca iin hakikatine bizzat ahit olduk. Meer sadatlar doru sylemi, rabtasz zikir maksada ulatrmaz, ama zikirsiz rabta maksada ulatrrm. Tasavvufu bir kelime ile tanmlamak gerekirse rabtadr. Rabta nefse ok ar gelir. Nefis rabtay lmekle e grr. Gerekte de yledir. Rabta ile nefis daha dorusu emmare, levvema, mulhime nefisler lr. Nefis mutmainne makamna ancak bir Allah dostunun glgesi ile yani rabta ile kabilir. Zor, ok zor nefsin rabtay kabul etmesi. Ben bile bu yolda pek ok sorunla karlayorum. Ama ila ac da olsa ok yararl. Bunu anladm. nallah bu yazmz insanlarn gnllerinde rabtaya tevik olur. Namazda dnyevi eyleri hayal edeceimize kalbimizi yle bir rabtaya balarsak ihsan makamna doru yol alabiliriz. Namaz klan ben deilim mridimdir. O Kbe-yi erifede namaz klyor. Bakn bakalm namaz ne kadar tatl olacak. Aksi halde namaz dnyevi, eytani hayallerle gemektedir. Namazda kalbe nefse sahip kmak ok zordur.

  2
  Gemiime baktmda bir zamanlar benim de rabtay inkr ettiimi hatrladm. O zamanlar Seyyid Kutup, Mevdudi, Ali eriati gibi slam byklerinin eserlerini okuyordum. Daha sonra Risale-i Nurlar okudum. O zamanlar tasavvuf, hususiyle rabta beni ok itiyordu. eriatn ayaklar altnda olduu bir ortamda bir kenara ekilip eyhin suretiyle megul olma bana ok komik ve acnacak bir durum olarak grnyordu.

  Ama yllar geti. Baz acayip garaip olaylar oldu. Kendisini ve meknn daha nce grmediim bir eyhi meknyla birlikte ryada ok ak bir ekilde grdm. Bir yl kadar sonra da bir tesadfle o eyhi ve meknn tandm. Tvbe ve zikir aldm. Rabta dersleri ise bana zor geldii iin pek nem vermedim. nceleri istemeye istemeye yapmaya baladm. Hem ok ksa tutuyordum hem de pek sevmiyordum. Ama okuduum kitaplardan rabtann nemini bildiim iin istemeden de olsa yapmaya alyordum.

  Belki nefsimin bir kusuru, ama baz ilerde ok iime yarad. Biraz inatymdr. Rabtada da yle oldu. Sebat ettim. Bunda bir sr vardr, diyordum. Nefsime ar geldiine gre eytanlar da bu rabtadan pek holanmyordur, diye dnrdm. Hlbuki zikir derslerimi hi karmyordum. Her gn yapyordum. Zikirden mthi zevk alyordum. Ama rabta bana zaman boa geirmek olarak grnyordu. Vesveseye giriyordum. Rabtaya ok ksa bir zaman ayryordum. Ama onu hi terk etmedim. Mutlaka her gn ksa da olsa yapmaya altm. Sonra kalp gzmz sadatlarn himmetiyle ald. Gzlerimizi kapattmzda nurlar mahade etmeye baladk. Nurlar deiik renktedirler. Krmz, sar, yeil, siyah, beyaz ve bu renklerin karm deiik tonlar da vardr. Bu nurlar insann kalp, ruh, sr, hafi, ahfa gibi letaif noktalarnda kar. Letaifler almaya baladnda neyin nereden ktn anlamazsnz bile. Nurlar birbirine girer, akl almaz bir hzla dnmeye balarlar. Manzara gerekten harikadr. Hayranlkla seyredersiniz. Tabii konumuz rabta. Zikirde bu nurlar sanki insandan ne'et eder gibidir. Yani bildiimiz de odur. Letaifler alr ve nur retirler. Zikrin feyzi olarak. Ama rabtada baka trl olmakta. Gene letaifler alr, ama asl nur, feyz, nisbet yani nur dnda baka eyler adeta hayal edilen mridden sana gelmeye balar. Sonra bu nurlarn ortasnda ok parlak beyaz, effaf bir nur oluur ve orada baz srl grntler olduu gibi konumalar da cereyan edebilir. Bir de nispet kokusu. Bu yle bir kokudur ki, dnyada byle bir kokunun ei benzeri yoktur. Aklnz banzdan gider. O koku iin hayatnz bile feda edebilirsiniz. Rabta bazen bu koku da nasip olabilir. Rabtanzn gcne gre koku artar veya eksilir ama bazen burnunuzun direini krarcasna gelir. Allahm al canm, yeter bu dnya plnde bunaldm, diye dnrsnz. Yani bu koku iin cannz vermek istersiniz. Rabta srasnda mritten gelen feyz, nisbet ve nur ise sanki bir nisan yamurunda gnein altnda serinlemek iin slanmak gibi ok hotur. Yani rabtann ba nefse ok ar gelir ama sonundaki nimetleri ok byktr. Tabii bunlara taklmak tasavvufta ho grlmez, eyh de daima nemli olann Allah (c.c.) rzas olduunu, bu tr hediyelere aldanmamay nasihat eder.

  Allahn zerine yemin ediyorum ki, bu sylediim nimetleri kafamdan atmadm, hepsi de bize nasip oldu. Ama unu da itiraf edeyim ki, eer eyhi ve meknn onu tanmadan nce ryamda grmeseydim ben ne tasavvuf yoluna girerdim ne de bir eyhe rabta yapardm. nk herkes gibi ben de nefsimi seven bir insanm. Daha nce okuduum ve etkisi altnda kaldm slam byklerinin adlarn syledim. Rabta nefsi eyhin nefsinde yok etmedir. Buna tabii ki insan ftri olarak kar koyar. Ben de senelerce buna kar koydum. Hem de nasl. Anlatsam ayr bir konu olur. Hala nefsimde belli bir derecede de var. Ama rabtann yararlarn grdke bu gnden gne azalyor. Rabta nefisle savamaktr. Emmare, levvame, mlhime nefisleri ldrp yerine mutmainne nefsi ikame etmedir.

  Nefsin mlhime sfatnda Allah ezeli dmanmz eytanla bizi kar karya getirmektedir. zellikle cinni dii eytanlarn cinsel tacizleriyle. Biliyor musunuz sizi bu srada sadece telebbs rabta ve vahdaniyet murakabesi eytandan kurtaryor. Onlar yakyor. Sizden uzaklamasn salyor. Sureler, ayetler eytana biraz zarar veriyor, ama onlar uzaklatramyor.

  Hz. Yusufa da grnen burhan Hz. Yakuptur. Ben buna aynel yakin inanyorum. Hz. Yusuf rabta ile kurtuldu. Yoksa az da olsa meylettii kadndan onu hi bir ey kurtaramazd. Ama tabii eriat yine lmz. nk zina insan manevi terakkiden alkor. Zaten eytanlar zinann bu zelliini bildii iin mmet-i Muhammedi bununla esiri etmi. TAB ZNANIN ETLER LE. zellikle gz, hayal zinas Ne var hayalinde canlandrdn kadnlar kadar da Allah dostlarn canlandrsan. Bak buna rabta derler. Rabta irktir. te bak nefis nasl eytanla ibirliinde.

  Tasavvufta bunlarn anlatlmas ho karlanmaz. nk srdrlar. Hi bir kitapta aka bu anlattklarm, ben bunlar yaadm azyla, sylenmez. nk syleyeni mesuliyet altna sokar. Onu gurura, kibre gtrebilecei gibi insanlarn da aleyhlerinde dedikodu yapmalarna, ondan ekinmelerine neden olabilir. Onun iin bu tr sohbetleri duyamazsnz. Biz internet sayesinde nick ismimizle bu tehlikelerden korunduumuz iin yazdk. Allah (c.c.) bir kusurumuz varsa affetsin. min.

  eyhler eytanlarla, nefisle savaarak o makama seilmilerdir. Silsileye Rasulullahn (s.a.s) onayyla alnmlardr. Zincirin halkalar gibidirler. te rabta yapan kii de byle bir halkaya girmeye namzettir.

  Rabtay aklla mantkla kabul edemezsiniz. nk akl nefse baldr. Nefis ise baka bir insan veli de eyh de olsa kendisinden stn olarak kabul etmez. Ama Allahtan (c.c.) yardm isterseniz ve nasuh tvbe ile tvbe edip bir kmil eyhi size nasip etmesi konusunda dua ederseniz ve bu duanzda srarc olursanz -ki baz dualarn kabul seneler sonra olur- tarikat nasip olduktan sonra rabta insana nasip olabilir. Yoksa bu inci, katr boncuu deildir. Kolay kolay ele gemez. Ala, ala, ala. ok ala belki o zaman nasip olur. Biz de gnahlarmza ok aladk da Allah o ryay ve tarikat nasip etti. Yoksa kimse kimsenin szyle gerek manada bir yola giremez. Belki etkilenip girer, ama nefsi eytann igvasyla etkilenip hep phe iinde kalr. Tarikattan nasibi o kadar ok olmaz. eyhte, tasavvufta kusur grmeye balar. Laykyla eyhe teslim olamaz. Hz. Hzr Aleyhisselam karsnda nefsi Hz. Musa Aleyhisselam gibi homurdanr durur.

  Allah dostlar da seni Rasulullahaa (s.a.s) gtrr. Ryada deil, uyank vaziyette. ldr bakalm rabtayla nefsini neler olacak neler. Sen Allah iin, Allah dostlar iin nefsini ldrrsen Allah da fazl ikramyla seni diriltir. Buras yiitlik meydandr. eyh o yiit kiidir ite. Tabii silsilesi varsa ve salamsa. O da nefsini eyhinde ldrm, sonra Rasulullahta (s.a.s) daha sonra da Allahta.

  Sahte eyhler Trkiyede ok, dikkat edin. Onlar geri sizleri yanl yola gtrmezler ama tarikat yolunda onlardan bir nur, feyz, nisbet alamazsnz. Ama ok ok sevap kazanrsnz. Ben o tr eyhleri rabta yaptmda ayn rk ceviz gibi ilerini bo grdm. Nur, nisbet, feyzin gram yoktur. Onlara da hep hayret ediyorum. Tasavvuf hakknda ok ey biliyorlar ama kendilerinin hakiki eyh olduklarn nasl anlamyorlar. Bir de sitelerine girdim ki rabtann faziletinden bahsediyorlar. Asl buna ayorum. Rabta onlar iin zindan olsa gerek. Btn mritlerini de karanlkta brakyorlar.

  Kolay m, ucuz mu rabta nimeti? Doru eyhi bulmak bir mesele. Bir de nefsi eyhte fani klma. Nefsini eyhin nefsinde yok etme. Bunlar da gibi problemler. Aana ak olsun. Bu herkese nasip olan bir nimet deildir. Allah rabta nimetini herkese nasip etsin. mmeti Muhammedi eytanlardan, nefsin errinden kurtarsn. min.

  3
  imdi de rabtann nasl yapldna, sofinin bu konuda karlat problemlere ve skntlara biraz deinmek istiyorum.

  Bilin ki, fakir bir kimse ile kimse uramaz. Evini kilitlemese de ieriye hrsz girmez. Hrszn gz zenginin evindedir. Zengin evini krk kilitle muhafaza etse de hrszlar yine de girecek bir delik bulmaktalar. Bunun gibi rabta da zenginin evindeki deerli eyalar gibidir. eytann tm derdi bu evdeki rabta nimetini almaktr. Rabta onu adeta ldrdr. yle bir vesvese frtnas estirir ki, gnl kula ak olanlar bile buna ok arrlar.

  nsann gnl kula ak olsa bile eytanlar nefis damaryla da aktrmadan vesveselerine devam ederler. Hibir zaman umutlarn yitirmezler. nk bir insan mrnn her saniyesi ile Allah zikretse bile fenafieyh ve onun tabi neticesi fenafillh (yani veli) olamaz, ama zikre o kadar yklenmeden rabta yolu ile bu makamlara ulaabilir. Bunu ben deil sadatlar, bata Gavs- Hizani olmak zere tm sadatlar dile getirmitir. eytanlar bunu bildii iin rabtada mthi vesvese verirler.

  Aslnda rabtasn doru drst yapan kii Allahn izni ile vesveseye de dmez. eytann bizimle uramas hep rabtadaki ihmallerimiz neticesidir. Mbarekler diyor ki, zikrin nuru aysa rabtann nuru gne gibidir.

  Rabta ile nefis dize gelmektedir. Zulumatlar uup manevi lemdeki eyhin nefsine benzemeye balamaktadr. Manevi lemdeki eyhin nefsi ise en az mutmainne makamndadr. nk velilik bu makamla balar. Tabii her veli eyh olamaz. eyh kii ise mutlaka velidir, eyh olabilmesi iin ayrca sadatlardan (silsiledeki veliler) ve Hz Rasulluhtan (s.a.s) silsile ile icazet alrlar. te byle bir eyh bulunmaz bir incidir. Rabtas ile mritleri nura, feyze, nisbete gark ederler. Nasl gne baharda ekilen tarlalar, bahedeki aalar scakl, enerjisi, aydnl ile rn verecek bir biimde olgunlatrrsa gerek bir mrit de byledir. Mridin nefsini emmare, levvame, mlhime basamaklarndan yukar doru eker, mutmainne basamana ulatrp Allahn (c.c.) dostu klar. Ama bu ilem sabr ister, hepsinden nemlisi nefis ve eytanla mcadele ister.

  eytann yardmcs nefistir. Nefis hi rabtay sevmez. nk nefsin temel arzusu ba olma sevdasdr. Rabta bunu krd iin insanlarn byk ounluu tasavvufa deil ama rabtaya kardrlar.

  Rabta yaparken nefis ve eytan u vesveseleri oka verirler: Bak sen eyhini gznde canlandramyorsun. Ka olmad, gz byle deildi, simasn deitirdin, sakaln dedene benzettin, sen bu rabtay yapamayacaksn, brak bari, rabta zaman boa harcamaktr, ne nur ne feyz ne nisbet zerine geliyor, rabta yapacana u nemli ilerine bak, rabta ile eyh kendisini insanlardan byk grmekte, rabta Allah ile arana kul sokmaktr vb. Btn bunlar rabta karsnda kuduran, lgna dnen eytanlarn ve nefsin hezeyanlardr.

  ncelikle unu syleyeyim ki, rabta iin eyhinizi gznzn nnde canlandrmanza gerek yoktur. Sadece eyhinizin karnzda veya yannzda olduunu varsayn. Yani siz eyhin huzurundasnz. Bu yeter de artar bile. Ama muhabbetin arlnda istemeseniz bile eyh gznzn nnde canlanr. Tabii insann her gn ayn olmaz. Bazen muhabbet debilir, byle zamanda onun varlnn karnzda ve yannzda olduunu varsaymanz da rabtann nimetlerine ulamada yeter. eyhin bir ka, bir burnu, bir sakal bile rabta iin yeterlidir. Hatta size ilgin gelecek, deil eyhin fiziki portresi meknnda olduunu dnmeniz bile rabtadaki nimetleri oluk oluk zerinize yadracaktr. Bunlar biz deneyimlerimizle bildiimiz gibi sadatlar da byle sylemilerdir.

  Rabtann nimetlerine kavumak istiyorsak sadece akam namazndan sonra yaplan suri rabta ile yetinmemeliyiz. Bu konuda hrsl olmalyz. Akam namazndan sonraki rabta derstir. Yaplmazsa olmaz. Adabna uygun olarak yapmaya alalm. ok bereketlidir.

  Bir de manevi rabta vardr. Buna maiyyet rabtas da denir. Bu her yaptmz ite, her an rabtal olmaktr. Bu rabtada eyhini sakn sureten canlandrmaya alma, zira nefis bkar, sen de yorulursun, terk edersin, bir daha da dnp manevi rabtaya bakmazsn. Zorlanrsn. Hem eyhi sureten canlandrmakla onun senin yannda olduunu varsayma ile yaplan rabtalarn kazanlar arasnda o kadar byk bir fark yoktur. Peygamberimiz (s.a.s) amellerin az da olsa devaml olannn daha hayrl olduunu sylemitir. Nefsin de dilini anlamak gerekir. Onun da baz ilerde hakk vardr. Manevi rabtada eyhi gznn nnde canlandrmayacaksn ama eyhin daima senin yannda olduunu farz edeceksin. Bu nefis iin fazla enerjiye mal olmayaca iin sana zamanla bir meleke kazandracaktr. Tabii nefis sahibini dinlemeyen eekler gibi bazen bu iten kaacaktr. Ama sen aklna gelir gelmez manevi rabtaya devam edeceksin. Bir de greceksin ki, zamanla bu i sana meleke olmu, artk istemesen de manevi rabtaya gemektesin. unu syleyeyim ki, manevi rabtay alkanlk haline getiren ayn silahl bir kiidir. Ona yanl yapanlar sadatlardan tokat yemeye, gzellik yapanlar da yardm almaya balarlar. Allah hepimize manevi rabtay nasip eylesin. min.

  te tasavvufta makam kazanmak isteyenler bu manevi rabtay ihmal etmemelidir. Hem iini yapyorsun, hem dinleniyorsun, hem sohbet ediyorsun, hem yryorsun, hem yemek yapyorsun, hem dinleniyorsun hem de eyhim benim yanndadr dncesi ile zamann manevi anlamda kazanca dnyor. Tek sorun bunu yaamna sokup alkanlk ve meleke haline getirmek. Biraz zerinde durursan nefsin de buna alr. Sigara gibi zararl bir alkanl nasl brakmada nefis zorlanyorsa bu manevi rabtaya da nefis bir alt m, hele ilerleyen zamanda bir de tadn almaya balad m istese de brakamaz. nk nefis alkanlklarn tutsadr. Bu konuda iradesi zayftr. Balangta onu ikna ettikten sonra biraz zorlamak gerekir.

  Bu rabta hayatnn iine girdi mi eytanlar da sana pek bulaamaz, yani vesveseye pek dmezsin. Biz bunu ihmal ettiimiz iin bu konuda ok skntlar yaadk. Kel olduktan sonra ila az fayda eder. Yani bilgisayar virs kapt m temizlemek zaman alyor, ama koruyucu oldu mu annda mdahale ediyor. Bu manevi rabta vesveseye dmekten Allahn izni ile mridi korur. eytanlar pek yaklaamazlar byle bir kiiye.

  eyhin simasn bir vesikalk fotoraf gibi kalbinin zerinde veya iki kan arasnda tama da sadatlarca vlm bir manevi rabta trdr. Ama bunda da eyhi zihnen canlandrma yerine simasnn suretini orada, yani kalbin zerinde veya iki kan arasnda varsayma dncesi hkim olmaldr. eyhi kalbin zerinde canlandrarak rabta yapmak suretiyle nefsi bu konuda ok zorlamamak gerekir. Zira manevi rabtann bereketi olan her yerde srekli olmasnn nedeni eyhi zihnen canlandrmama kolaylndandr. Allah hepimize nasip etsin. min.

  nc nemli rabta eidi telebbs rabtadr. Bu rabta kendini yok farz edip eyhi zerine giydirmektir. Telebbs demek zaten elbise demektir. Yani eyhi bir elbise gibi zerine giymektir. Bu rabtay uyurken yaparsanz eytanlardan ve btn afetlerden emin olusunuz. Yemek yerken yaparsanz yediiniz yemein hafifliini hissedersiniz. Btn o yedikleriniz adeta nura, feyze dnr. Ben yemek yerken yle bir dnceyle bunu alkanlk haline getirdim. Dedim ki nefsime, nde ka lokma yiyorsun, ne var ki telebbs rabta ile yiyip de her lokmada Allaha kr ve hamd klsan. Be dakika diini sk. Sayl lokmalar var. Nefsim bu konuda halen benimle oyun oynamakta, ama bazen on ikiden vurduum oluyor, ama bu az oluyor. Zira nefis yemek yerken ayn kpekler gibi davranyor. Nasl bir kemii azna alan kpek yanna yaklaana hrlarsa nefis de telebbs rabtada byle huysuzlanyor, onu ihmal etmek istiyor. Allah (c.c.) her birimize yemeklerde telebbs rabtay nasip etsin. min.

  Tabii ibadetleri yaparken, zellikle zikri ekerken hayalinde hem kendini eyhin meknna atmalsn hem de telebbs rabta yaparak ift rabtayla mal gtrmelisin. Zikir de ayr bir kazan olacak tabii.

  Halid-i Badadi Hazretleri mritlerine namazlarn telebbs rabta ile klmalarn emir buyurmulardr. Zira bu eit rabta namazda huzuru, yani Allah (c.c.) karsnda olma duygusunu daha gzel gerekletirir, ama sadatlar dier rabta trlerini namazda ho grmemiler, hatta bundan mritlerini sakndrmlardr. Namazda irke decekleri konusunda uyarmlardr. Dier rabta trleri derken yani zellikle suri rabta kastediliyor bundan, yani mridini karna alp canlandrma, namazda kendiliinden olursa tabii bunda mridin bir kusuru yoktur. Ama elinden geldiince engellemeye almaldr mrit bu durumu. Baz eyhler, mridin arakasnda namaz klyorum, imamn mridimdir, manevi rabtas ile namaz klmay tavsiye etmilerdir.

  Haa aklma gelmiken rabta irktir diyenler, cemaatle namazda neden Allah (c.c.) ile kendi aralarna imam koyuyorlar, cemaatle namazda imam bizim admza kyamda iken sureleri okur, Allaha arz eder, biz Allah karsnda huzur duygusuyla bekleriz, bu namazdan da ferdi klnan namaza gre 27 derece yani arpma ilemi ile sevap alrz. Allah akl fikir versin, mrnn yarsn belki de tamamn Allaha (c.c.) adam bu insanlara insan laf atma cretini nereden buluyor? Baka deil nefsin ba olma, gurur, kibir damar Allahn evliya kullarna balanmay, onlara gnlden sevmeyi engelliyor. Tabii bu damar tahrik eden eytanlar da unutmamak lazm. Peygamberlere de insanlar ayn nefis damar ile kar kmlardr. Tabii biz de ayn nefis damar ile zamannda mbarekleri inkr etmitik. yle sohbetler yaptk ki kalbimizin mhrlenmemesine Allaha sonsuz kr, hamd u sena ediyoruz. Allah (c.c.) affetsin. min.

  Kitaplara baktnzda sadatlar o kadar ok deiik rabta trleri anlatmlar ki Bunlara ben hayali rabta diyorum. Mesela eyhini deniz farz edeceksin, kendini de o deryaya karm bir damla. Baka bir tanesinde eyhini adr olarak dneceksin, kendini de o adrn iinde greceksin. eyhini bandaki kavuk olarak hayal edeceksin Btn bu rabta trlerinin ortak paydasnda eyhin vcudu ortadan kalkyor, yerine baka nesneler konuluyor, bu nesnelerle mrit kendisini ilikilendirerek nur, feyz ve nisbete gark oluyor. Bu rabta trleri zor gibi grnse de aslnda ok kolaydr, biraz da bereketlidir. Nefsin de az da olsa houna gider. Fantezi gibi. Ara sra yapmakta fayda vardr. Nefse ayn yemei verirseniz bkar ve homurdanr. Biraz deiiklik onun itahn artrr.

  Mrit gnlk hayatnda bu rabtalar arabann vitesleri gibi kullanmaldr. Birinden nefsi bknca dierine gemelidir. Daha dorusu gnlk yaamn artlarna gre, kolaylk ve zorluk asndan birini braktnda dierine ynelmelidir. Hayat, gnlk yaam batan sona rabtal olmaldr. Dediim gibi bu bir incidir katr boncuu deildir. Allah (c.c.) rabtann kymetini bilmeyi nasip etsin. min.

  Muhsin yi


 2. #2

  yelik tarihi
  07-28-11
  Ya
  51
  Mesajlar
  124
  Ettii Teekkr
  0
  0 mesaja 0 teekkr ald
  Ad Geen
  0 Mesajlar
  Etiketli
  0 Konular

  Standart

  Rabta ile ilgili aldm baz sorular ve onlara verdiim yantlar unlardr:

  Rabtann hak olduuna inanyoruz. Ama rabtadan zevk alamyoruz. Bunun iin ne yapmalyz? Rabtadan yeteri derecede yararlanmak nasl olur? Rabtann yarar salamas iin ne yapmalyz? Rabtay sevmek iin neler yapmalyz? eyhe muhabbeti nasl duyabiliriz, artrabiliriz?
  Bu sorular, benzer mahiyettedir. Yantlar ayn caddeye kar.

  Tasavvuf ve tarikat yolunun amac nefsi fenaya (yoklua) ulatrmaktr. Nefsi yok klp Allaha vasl olmaktr. Fenafillhn bir art vardr. Bu da nce fenafieyhe ulamaktr. Fenafieyh, mridin nefsini eyhinde yok klmasdr. Yani mrit kendisini o kadar yok klar ki, hayal dnyasnda kendisini arasa ancak eyhini bulur. eyhinin karsnda erimitir. Nefsi ortadan kalkp eyhi var olmutur. te fenafieyh makam budur. Fenafieyh makamna insan durup durduu yerde veya sanld gibi sadece zikirle ulaamaz. Rabta ile ancak fenafieyh makamna varlabilir.

  Rabta karsnda nefis nce isyan eder. Ben bu cmle ile rabtay kabul etmeyenleri kastetmedim. Hayr, rabtasn dzenli olarak yapan kiilerden sz ediyorum. nsanolu ite byle garip bir yaratktr. Dnce boyutunda rabtann hak olduunu bilir, rabta ile ilgili pek ok keramete de tank olur, ayrca dzenli olarak rabtasn da yapar ama nefsi rabtaya kar kar. nk nefis zgrlne ok tutkundur. Baka birisinin boyunduruuna girmek istemez. Hele baka bir insan, bu bir veli iin de olsa, yok olmay hi istemez. eytanla ibirliine de ok yatkndr. Rabta ile gnden gne zgrlnn elinden alndn, eridiini bilir, eyhin nurundan rahatsz olur. nk bu nurlar onun varln gn be gn yok etmektedir. Rabta fenafieyh yolunda mridi gn getike olgunlatrmaktadr. Bu yzden nefis de ilkbaharn yaklamas ile yerlerdeki karlarn yava yava erimesi gibi bir durum yaamaktadr. Bundan byk bir honutsuzluk duymaya balamaktadr. nk nefsin kar kadar Allaha (c.c.) souk olan bir tabiat bulunmaktadr. Nefsin bu honutsuzluu ile insan rabtadan zevk almamaya balar. Rabta ona ok skc bir i olarak gzkr. Vesveseye girer. Kabz (depresyon) hali etkisi altna alr. Hatta rabtada zamann boa harcad, kandrld vehimlerini yaamaya balar. Oysa sadatlarn bildirdii zere rabta tek bana insan maksadna (fenafillha) ulatrmaya yeter. Zikir ise byle deildir. nk rabta ile nefis kat yan sda erimesi misali bir hal yaar. Zikir ise genellikle nefsi katlatrr. nk zikreden insan genellikle farkna varmadan nefsan bir kendini beenmilik ukuruna ister istemez debilir. Bu da onun manevi terakkisini durdurur. Ama rabtann nefsi hor hakir klan, yok eden zellii ile bu kii byle bir ukura dmekten kurtulur. Elbette bu yolda zikir de gereklidir. nemini kmsemiyoruz. Rabta yemekse, zikir su gibidir. Birbirinden ayr dnmek doru deildir. Ama tasavvuf ve tarikat yolunun olmazsa olmaz koulu rabtadr. Rabta olmadan fenafieyh gereklemez, fenafieyh olmadan da fenafillh olmaz. Bunlar birbirine bal arklardr. Bunlarn ilemesi rabtann edebine ve usulne uygun olarak yaplmasna baldr.

  Rabtadan azami derecede yararlanmak, zevk almak, rabtay sevmek istiyorsak rabta srasnda kendimizi daha dorusu nefsimizi eyhin karsnda yok bilmek gerekir. Tabii bunu yapmak balangta biraz zor olabilir. Ama zamanla bu meleke geliecektir. eyhin suretini canlandrrken veya eyhin karsnda var olduumuzu dnrken kendimizin anasr- erbasn (toprak, su, hava, ate) datmal; topran topraa, suyunu suya, havasn havaya, ateini atee katp tamamen yok etmeliyiz. Bunu yaparken nefsimizi kk grmeli, onun eyhin karsnda bir varla sahip olmasn bile dnmemeliyiz. Peygamberimizin (s.a.s) u hadis-i erifini de daima tefekkr etmeliyiz: Varln (nefsin) yle byk bir gnah ki, onunla baka bir gnah mukayese bile edilemez. Rabta srasnda insan bu ekilde hareket ederse, yani nefsini hor ve hakir klarak yok farz ederse hemen rabtadan yararlanmaya, eyhin nurundan ve feyzinden istifade etmeye balar.

  Rabta srasnda nefsi ezmek, hor hakir klmak, yok farz etmek yannda baka bir eye de dikkat etmek gerekir: eyhi gnller sultan olarak telakki etmek. Onu Allah dostu olduu iin yceltmek. Bunun iin onun grkemli bir tahta oturduunu dnmek ve kabul etmek gzel bir sonu verir.

  Siz bunlar tatbik ettiinizde nefis ve eytanlarn hemen bu oldubittiyi kabul edip teslim olacaklarn m sanyorsunuz? Bylece rabtada karlatnz problemler bu ekildeki bir uygulama ile son mu bulacaktr? nsanolu nefis ve eytanlar tanmad iin byle safa eyler dnebilir. Gerekte nefis de eytanlar da ok inatlardr. Davalarndan yle kolay kolay pes etmezler. Aldnz bu kararlar uygulama yolunda daima size sinsice yaklarlar, aktrmadan eitli engelleme giriimlerinde bulunurlar. yle ki bir bakmsnz birka ay sonra rabta olgusu eski tas, eski hamam deyiminde olduu gibi bir hal alm olabilir. Aldnz kararlar da unutmu olursunuz. Sanki iinizden silinmi gibi. Nefis kendisini yoklua (fenafieyhe, fenafillha) gtren bu rabtann en azl dmandr. Ondan kurtulmak tamamen mmkn olmad zaman bari ylesine yaplsn diye bir politikaya bavurur: Rabta srasnda benlik davas ile eyhi kafasnda canlandrr veya eyhin karsnda durur. Tabii o zaman da rabta feyizsiz, nursuz geeceinden bin eit vesveseye de kap aacaktr. Onun iin rabtada bir geveklik olduu, rabta verimli gemedii zaman hemen onu masaya yatrmal, deerlendirmeli; nefsin rabta srasndaki benliini ezmeli, onu yok klma yoluna gidilmelidir. Nasl okullarda derslerdeki konular belli bir periyotla snavlarla yoklanyorsa biz de rabtalarmz ara sra lp deerlendirmeli, onlarn nefis ve eytanlarn etkileri ile yava yava nereye doru kaydrldklarn grmeli, hemen gerekli nlemleri almalyz. Hatta bu lp deerlendirmeyi her rabtadan sonra alkanlk yapmak, nefse ve eytanlara bu hususta gz atrmamak anlamna gelecektir.

  Rabtada kendimizi eyhin karnda yok farz edersek bu durum insana byk bir zevk verir dedik ama nefis neden bu zevkten holanmyor? Kendimizi eyhin karsnda ezmek, kk grmek, yok klmak srasnda duyulan zevk ruhanidir. Nefsan deildir. Nefs bundan sklr. Ruh Allahtan geldii iin bir Allah dostunun huzurunda bu ekilde olutan dolay byk bir zevk alr. Bu zevk gnden gne de artar. Ruh rabtay sever. Nefis ise gnden gne bunalmlara (kabz haline) girer. Kii, rabtada biraz ilerleyince bu macerann sylediimiz gibi olduunu, gelitiini anlayabilir. Hem sknty hem de hazz alglar. Skntnn nefisten, hazzn da ruhtan kaynaklandn bilir.

  nsan rabtada kendisini yok kld zaman bo bir ienin suya konulduunda ierisinin dolmas gibi bir hal yaamaktadr. Nur ve feyz ile temasa getiini hissetmektedir. Bu his zamanla da glenmektedir. Aynelyakin, hakkalyakin dzeye gelmektedir. Benlii ile rabta yapt zaman ise, hibir manevi hal yaamamaktadr. Rabta ona ok skc gelmektedir. Hem nefsi hem ruhu rabtadan zevk alamamaktadr.

  Rabtann mahiyetini anlamayanlar genellikle ruh hakknda hibir ey bilmeyenlerdir. Ruhu hakszca, cahilce bu evrenin kanunlar ile sk skya balayanlardr. Ruh iin zaman, mekn gibi kaytlar kabul edenlerdir. Ruhun zellikleri, bal olduu kanunlar, elbette bu evrenin ve ierisindekilerin kanunlarndan farkl olacaktr. nk evren ve ierisindekiler, Allahn (c.c.) Ol! ilahi emriyle yoktan yaratlmtr. Ruhun kayna yokluk deil, yce Allahtr. H ruh Allahtan bir para deildir. nk Allah (c.c.) blnemez ve paralanamaz. Kuran- Kerimin ifadesiyle ruh insana Allahtan (c.c.) gelmi bir ilahi soluktur (bk. Hicr suresi 29). Onun iin ruh, hak olan ryalarda kaytlardan kurtulunca her yere gidebilmekte, nceden bilmedii yerleri ve kiileri grebilmektedir. Rabta srasnda insan eyhini hayal edince veya kendisini eyhin karsnda dnnce gerekten ruhu eyhini alglamaktadr. Ama bunu o kii bilmemektedir. Bunun farkna varamamaktadr. Bu alglama ruhsal dzeyde (bilindnda) gereklemektedir. ayet sofi edebine ve usulne uygun olarak rabtaya devam ederse eyhin manevi hallerinden yararlanmaya balayacaktr. eyh, ruhunun manevi organlarn (letaiflerini) yksek makamlara ulatrm birisidir. Kii rabta srasnda sanki iki kablonun birlemesi gibi bir durum yaamakta, eyhinin yksek hallerini kendi zerine almaktadr. Letaiflerini onun letaiflerine balamaktadr. te rabtann Allaha (c.c.) ulatrc yollardan en ksa ve ne abuk olmasnn srr budur.

  leri hallere ulaan kiiler, rabta srasnda eyhlerini grebiliyorlar m ve onlarla konuabiliyorlar m?
  Evet, bu da oka karlatmz bir soru. Nedense cevaplamak da houma gitmiyor. nk bu sefer de insanlar rabtada eyhlerini grmeyi, onunla konumay istemek gibi bir ama gdyorlar ve bunu taknt yapyorlar. Tabii o zaman da rabtalar verimsiz gemektedir. nk rabtada nefsi yok klmadka, eyhin karsnda hi olmadka istenilen derecede yararlanmak mmkn deildir. nsanlarn meraklarn gidermek iin sylyorum ki, bunlar dorudur. Yani ileri hallerde nurlar grldkten epey bir zaman sonra rabta srasnda eyh ve onun maiyetindekiler (sadatlar) grlebildii gibi onunla konumak da mmkndr. Ama unu da belirteyim ki, bu maksatlarla rabta yaplrsa rabtadan da zerre kadar yararlanlamaz. Yani sofi rabtada eyhini grmek, onunla konumak gibi bir ama gtmemeli; nefsini ezmeye, yok klmaya almaldr. stne vazife olmayan ilere karmamal, Her eyin bir vakti vardr. diyerek iine gcne bakmaldr. Kald ki bu nimetler (yani eyhi rabtada grme ve onunla konuma) bir mrde bile insana nasip olamazsa da rabtann amac bunlar deildir. Tasavvuf ve tarikat yolunun amac Allah rzasna ulamaktr. Bu tr nimetlerin nasip olmas, Allah rzasna iaret deildir. Allahn mekrine (hilesine) akllar srlar ermez. Kald ki mam- Rabbani Hazretlerinin (k.s.) dedii gibi yce Allah (c.c.) bizleri ahrette tasavvufi hal ve makamlarla deil ilahi kurallara (eriate) uyup uymamakla sorguya ekecektir. Onun iin bu konularda vesveseye girmemek gerekir.

  Rabta srasnda grlenler eytanlar olamaz m?
  Zaten bu yoldaki kiiler nce eytanlar grrler. Bu yolda iyice bir pierler. Onlarn her trl marifetlerine de tank olurlar. Ondan ok sonra rabta ile eyhini ve sadatlar grme erefine nail olurlar.

  Kald ki sofi her halini mutlaka mridine sylemelidir. eyhler daha nce bu yollardan yrdkleri iin tecrbelerinden hallerin, grlen eylerin eytani mi yoksa Rahmani mi olduklarn hemen anlarlar. Ama bazen sofiler, nefsin ve eytanlarn etkisi ile hallerini ve grdkleri eyleri eyhlerinden gizlerler. Yalanc bir lemde yaayarak kendilerini kandrrlar. eytanlar kendilerini alaya alp dalga getikleri halde yksek halleri ve grdkleri ile (!) kendilerinin veli, kutup, mehdi vs. olduklarn dnrler, sanrlar. Bundan aylp kendilerine gelmeleri uzun srebilir. Bazlar benlik davasndan bu bataklktan bir trl kutulamazlar.

  Ben bu soruyu, yani Rabta srasnda grlen eyler eytanlar olamaz m? sorusunu soran kiiye dedim ki, sen baban bir keiyle kartrr msn? Elbette hayr. Ama uzaktan baban baka bir insanla kartrabilirsin. nk atalarn da dedii gibi Adam adama benzer. Ama babasn keiyle kartran olabilir mi? Olamaz, nk kei ile adam ayr varlklardr. Trleri farkl. te bunun gibi her ne kadar eytanlar ayn formlarla, ayrt edilemeyecek nitelikte insanlarn klna girseler de ilahi nurlar karsnda dayanma glerine gre hemen kendilerini belli ederler ve kei ile adamn karmamas gibi birbirlerinden ayrlrlar. eytanlar ayr birer varlktr, eyhin ve sadatlarn ruhlar ise bambakadr. Nurlar eyhin ve sadatlarn bembeyaz sarklarna vurunca onlar ldarlar, ama ayn nurlarn ucuna bucana eytanlar yaklaamaz bile. eytanlar ancak kalbin (ve ruhun) letaif nurlarna zar zor dayanrlar ve bu nurlar sayesinde insan suretinde grnrler. Medyumlar asla eytanlar bu halleri ile gremezler. Kalp gzm ak diyenleri bile ancak eytanlar insan grnmne girmeye alan bir duman, sis yn olarak grebilirler. Tabii kendi vcutlar zerinde tesirlerini alglarlar ve onlarla konuabilirler.

  Rabta olmadan fenafillha ulaamaz myz?
  Rabta olmadan fenafillha ulamak mmkn deildir. Sadece veysiler buna nail olmularsa da onlar da genellikle lm olan bir velinin ruhundan veya Hz. Hzrdan (a.s.) yararlanmlardr. Yine bunlardan yararlanma yollar da onlara rabtayla olmutur. lm bir kiiye -eer sureti bilinmiyorsa- rabta yapmak, bu rabtann da verimli olmas ise ok zordur.

  lm eyhe rabta fayda salar m?
  eyh ld zaman ruhu knndan km kl gibidir. Yani eyh yaarken nefsi o klca engeldi, bir knd. ld zaman daha bir ruhu glenmi olacaktr. Bu ileriki zamanlarda daha yksek derecelere varacaktr. nk veli ld zaman manevi seyri durmamakta, devam etmektedir. lm olay bu manevi seyri kat be kat artrmaktadr. nk velinin ayana artk nefis, dnya ve eytanlar dolanmamaktadr. Ama lm eyh ancak olgun mride, yani rabtada az ok feyzin, nurun varln hissedebilen sofiye yarar salar. Yeni mritlere canl eyh kadar iyi gelmez. Fayda salamaz. Bunun en balca sebebi nefsin lm eyhe fazla muhabbet duyamamasdr. Hlbuki rabtada nefsi ezmek, yok klmak yannda eyhe muhabbet duymak da ok nemlidir. nk nefis lm eyh ile daima lm hatrlar, lm de nefse ho gelmez. Bu yzden lm bir eyh ne kadar yce bir makamda olsa da canl eyh kadar mride yararl olmaz. Tabii bir de sofinin yaad hallerini anlatmas ve skntlarnda ona yardmc olmas, yol gstermesi asndan canl bir eyh mutlaka gereklidir.
  Allah cmlemize gerei ekilde rabta nimetinden yararlanmay nasip eylesin. min.
  Muhsin yi

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

u an Bu Konuyu Gorunteleyen 1 Kullanc var. (0 Uye ve 1 Misafir)

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •