YRM BE KURUޒUN HKAYES
😥😥😥😥😥
Alaya alaya okuyacanz, tarihimizden gerekleri anlatan bir hikaye. Okurken o an yaatan bir hikaye. Bu gzel hikayeyi okumadan gemeyiniz ltfen.

Seferberliin ilnyla beraber, Ayvalktaki 9. Tmene bal 23. Alay arlklaryla birlikte Somaya gelerek, trenle Bandrma zerinden Tekirdaa sevk edildi. 23. Alayn Burhaniyede bulunan bir piyade taburu, mesafenin daha ksa olaca hesabyla, BurhaniyeEdremit anakkale yoluyla cepheye sevk edildi. Bu tabur yrye gemeden nce, geecekleri yollara yakn kylere, gnderdikleri avular vastasyla, geecekleri gn ve saat belirtilerek, kyllerden asker iin yemek hazrlamalarn, misafir olarak geceleyecekleri yerleri hazrlamalarn istedi. Bylece yry srasnda, asker iin iae ve ibate (yeme ve barnma) telandan bir lde kurtulmu olunuyordu. Ayn ekilde, o yllarda henz bir ky olan Havrana gelen avular, muhtardan kendilerine ka kiilik, yemek ve yatak hazrlayabileceklerini sorunca. Muhtar;

Burasnn ky olduuna bakmayn. Buras byk bir kydr. Sizin
taburun hepsini arlayabiliriz, yedirir iiririz.. Merak etmeyin deyince askerler, kyden ayrld. Gerekten de belirtilen gnde Havranllar, bir tabur askeri doyuracak kadar yemek hazrlamlar, yatacak yerlerini hazrlamlard. Tabur Havran yaknlarna geldiinde, Tabur Kumandan, Edremitin ok yakn olduu ve ok daha byk olduunu dnerek, Havrana sadece bir blk asker yollamt. Bir taburluk hazrlanan yemek, bir ble gre ok ok fazla gelmi, artm, hatt ertesi gne bile kalmt. Bir taburluk yatacak yer hazrlayan Havran Muhtar, gelen askerleri sadece byk evlere taksim ederek, kk ve fakir evlere yk olmasn diye kimseyi gndermemiti. Blk kumandan yle anlatyor:

Ben her zaman, seferi durumlarda en ge yatar ve en erken kalkarm. Askerleri evlere dattktan sonra, sokaklarda dolamaya baladm. Yava yava evlerin klar snyordu. Asker yatmaya, uyumaya balamt. Aydnlatma olmad iin sokaklar zifiri karanlkt. En son birka evde k kalmt. Onlar da snnce ben de gidip yatacaktm. Sokakta, birden, iki bklm, bastonuna dayanarak yryen, ihtiyar bir kadna rastladm. Neredeyse arpacaktk. Aklma eit eit eyler geldi. Kadna:

Nene, sen bu saatte sokakta ne aryorsun? diye sordum.

Evlatlarm aryorum Oullarm aryorum

Kim senin evltlarn?

Dn bana muhtar, askerler gelecek, sana da misafir etmen iin dokuz evlt vereceim, dediydi Onlara yataklar hazrladm Yemekler hazrladm Gelmediler Onlar aryorum..


Bir tabura gre hazrlk yapan muhtar, bir blk asker gelince, arlk olmasn diye, bu ihtiyar nineye, misafir etmesi iin asker yollamam. O yllarda, kadnlarn hibir sosyal gvenceleri yoktu. Kimsesiz kadnlar, ok zor durumda kalyorlar, ok zor geiniyorlard. Hibir gelirleri olmayan, bu yal ve yoksul insanlar, bazen zeytinler silkildikten sonra gidip yerlerde kalan zeytinleri toplayarak, biraz gelir elde etmeye alyorlar, buna da baaklk deniyordu. Bu nene de byle birisi olduu iin, muhtar acm, ona kimse gndermemiti. Ama nene byk sevin iinde dokuz kiilik yer hazrlam, yiyecek hazrlamt. Nenenin ok zleceini anladmdan, klar henz snmemi bir eve gidip, daha yatmam olan dokuz askeri neneyle birlikte yolladm Kadncaz nasl sevindi bir grseniz Ertesi gn sabah erkenden bl yol zerinde topladm, yoklamay yaptktan sonra, tam yry emri verecekken, iki bklm, yal bir kadn, bastonuna dayanarak elinde bir torba yanma geldi. Galiba akam karlatm nene idi.

Kumandan olum, bu torbada, evdeki btn zeytinleri ne varsa koydum. stne de biraz keleim vard onu koydum Bunlar benim asker oullarma yedir emi

Almasam, nenenin ok zleceini anladmdan, avulardan birine iaret edip, elindeki torbay aldrdm. Nene bu sefer, sevin iinde, avucunda smsk tuttuu bir mendili at. inden tek bir #yirmi #be #kuru kt. Bana uzatt.

Kumandan olum biliyorum, ok az. Ama btn param bu kadar Bunu al, benim asker oullarma, hi olmazsa bir ay iir, olur mu?..

ardm..

Biliyordum ki, nenenin baka paras yoktu Btn servetini getirmiti. Yirmi be kuruu aldm. Kaldrarak ble gsterdim..

Blk Bakn neneniz, size btn servetini balad.. Bunu ona hell ettirin..! Yry emrini verdim.. Nene arkamzdan el sallyordu.. Blm.. O yirmi be kuruu hell ettirdi Yarsndan ok fazlas anakkalede, ehit oldu Bu millet byle bir millettir