Cep telefonlarndan alnan zel tketim vergisinde ( TV) deiiklie gidildi. Tm telefonlarda yzde 25 olan TV oran, vergi matrah 640 TL ile bin 500 TL arasnda olanlarda yzde 40a, matrah 1500 TLyi aanlarda yzde 50ye kartld.

TM TELEFONLARI ETKLEYECEK

ubat aynda TBMMde kabul edilen yasa ile cep telefonlarndan, TV matrahlarna gre farkl oranlarda vergi alnmasnn n almt. 13 ubatta TBMMye sunulan yasa teklifi cep telefonlarn 1200 TL altnda fiyata sahip olanlar, 1200-2400 TL fiyata sahip olanlar ve 2400 TLnin zerinde fiyata sahip olanlar eklinde e ayrm fiyat 2.400 TL'nin altnda olanlar iin yzde 25, fiyat 2400 TL'nin zerinde olanlara yzde 50 TV getirilmesi nerilmiti.

Son dzenleme ile bu oran 1.500 TL'ye ekilmi oldu. Tm telefonlarda yzde 25 olan TV oran, vergi matrah 640 TL ile bin 500 TL arasnda olanlarda yzde 40a, matrah 1500 TLyi aanlarda yzde 50ye kartld. Bylece orta ve st hatta baz balang seviyesi akll telefonlar bile yksek TV'ye dahil olacak.

Kaynak:HABER TRK