Thanks Thanks:  0
Likes Likes:  0
2 sonutan 1 ile 2 aras

Konu: ileri Bakanl'ndan 81 l Valiliine Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

 1. #1

  Kullanc Bilgi Mens

  Standart ileri Bakanl'ndan 81 l Valiliine Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

  1. Sokaa kma Kstlamas
  Hafta ii hafta sonu ayrm olmakszn 29 Nisan 2021 Perembe gn saat 19.00da balayp 17 Mays 2021 Pazartesi gn saat 05.00te bitecek ekilde tam zamanl sokaa kma kstlamas uygulanacaktr.
  1.1- Sokaa kma kstlamas uygulanacak gnlerde retim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamas, salk, tarm ve orman faaliyetlerinin srekliliini salamak amacyla Ekte belirtilen yerler ve kiiler kstlamadan muaf tutulacaktr.
  Sokaa kma kstlamasna ynelik tannan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayl genelgemizde aka belirtildii ekilde muafiyet nedeni ve buna bal olarak zaman ve gzergh ile snrl olup, aksi durumlar muafiyetlerin ktye kullanm olarak grlerek idari/adli yaptrmlara konu edilecektir.
  1.2- Sokaa kma kstlamasnn olduu gnlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemii ve tatlclar 10.00-17.00 saatleri arasnda faaliyet gsterebilecek, vatandalarmz zorunlu ihtiyalarnn karlanmas ile snrl olmak ve ara kullanmamak artyla (engelli vatandalarmz hari) ikametlerine en yakn bakkal, market, manav, kasap, kuruyemii ve tatlclara gidip gelebilecektir.
  Ayn saatler arasnda bakkal, market, manav, kasap, kuruyemii, tatlclar ve online sipari firmalar evlere/adrese servis eklinde de sat yapabileceklerdir.
  Yukarda belirtilen uygulama zincir ve sper marketler iin haftann alt gn geerli olacak, zincir marketler pazar gnleri kapal kalacaktr.
  1.3- Sokaa kma kstlamasnn olduu gnlerde yeme-ime yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis eklinde faaliyet gsterebileceklerdir.
  Yeme-ime yerleri ile online yemek sipari firmalar Ramazan ay sonuna denk gelen 13 Mays 2021 Perembe gnne kadar 24 saat esasna gre paket servis yapabilecektir. Yeme-ime yerleri ile online yemek sipari firmalar Ramazan aynn sona ermesiyle birlikte saat 01.00e kadar paket servis yapabilecektir.
  1.4- Tam kapanma dneminde ekmek retiminin yapld frn ve/veya unlu mamul ruhsatl i yerleri ile bu i yerlerinin sadece ekmek satan bayileri ak olacaktr (Bu i yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul sat yaplabilir.). Vatandalarmz ekmek ve unlu mamul ihtiyalarnn karlanmas ile snrl olmak ve ara kullanmamak artyla (engelli vatandalarmz hari) ikametlerine yrme mesafesinde olan frna gidip gelebileceklerdir.
  Frn ve unlu mamul ruhsatl i yerlerine ait ekmek datm aralaryla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yaplabilecek, sokak aralarnda kesinlikle sat yaplmayacaktr.
  1.5- Sokaa kma kstlamas srasnda yukarda belirtilen temel gda, ila ve temizlik rnlerinin satld yerler ile retim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamas amacyla muafiyet kapsamnda bulunan i yerleri dnda tm ticari iletme, i yeri ve/veya ofisler kapal olacak olup uzaktan alma haricinde yz yze hizmet verilmeyecektir.
  1.6- Sokaa kma kstlamas uygulanacak olan dnemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunmas vatandalarmz asndan sokaa kma ve/veya ehirler aras seyahat kstlamasndan muafiyet salamayacak olup bu dnemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bal olarak seyahat izin belgesi alan kiilere hizmet verebileceklerdir.
  1.7- Yabanclara ynelik sokaa kma kstlamasna dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamnda geici/ksa bir sre iin lkemizde bulunan yabanclar kapsamakta olup; ikamet izinliler, geici koruma statsndekiler veya uluslararas koruma bavuru ve stat sahipleri dahil olmak zere turistik faaliyetler kapsam dnda lkemizde bulunan yabanclar sokaa kma kstlamalarna tabidirler.
  1.8- Tam kapanma srecinde kendi ihtiyalarn karlayamayacak durumdaki ileri ya gruplarndaki veya ar hastal olan vatandalarmzn 112, 155 ve 156 numaralar zerinden bildirdikleri temel ihtiyalar VEFA Sosyal Destek Gruplarnca karlanacak olup, bu konuda gerek personel grevlendirilmesi gerekse ihtiyalarn bir an evvel giderilmesi bakmndan gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafndan alnacaktr.
  2. ehirler Aras Seyahat Kstlamas
  Sokaa kma kstlamas uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perembe gn saat 19.00dan 17 Mays 2021 Pazartesi gn saat 05.00e kadar vatandalarmzn ehirler aras seyahatlerine zorunlu haller dnda izin verilmeyecektir.
  2.1- ehirler aras seyahat kstlamasnn istisnalar;

  • Zorunlu bir kamusal grevin ifas kapsamnda ilgili Bakanlk ya da kamu kurum veya kuruluu tarafndan grevlendirilmi olan kamu grevlileri (mfetti, denetmen vb.) kurum kimlik kart ile birlikte grev belgesini ibraz etmek kaydyla bu hkmden muaf tutulacaktr.


  • Kendisi veya einin, vefat eden birinci derece yaknnn ya da kardeinin cenazesine katlmak iin veya cenaze nakil ilemine refakat etmek amacyla herhangi bir cenaze yaknnn e-Devlet kapsndaki ileri Bakanlna ait e-BAVURU veya ALO 199 sistemleri zerinden yapacaklar bavurular (yannda akraba konumundaki 9 kiiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafndan vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yaknlarna gerekli seyahat izin belgesi oluturulacaktr.

  Cenaze nakil ve defin ilemleri kapsamnda bavuru yapacak vatandalarmzdan herhangi bir belge ibraz istenilmeyecek olup Salk Bakanl ile salanan entegrasyon zerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi dzenlenmeden nce otomatik olarak yaplacaktr.
  2.2- Zorunlu Hal Saylacak Durumlar;

  • Tedavi olduu hastaneden taburcu olup asl ikametine dnmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha nceden alnm doktor randevusu/kontrol olan,
  • Kendisi veya einin, hastanede tedavi gren birinci derece yaknna ya da kardeine refakat edecek olan (en fazla 2 kii),
  • Bulunduu ehre son 5 gn ierisinde gelmi olmakla beraber kalacak yeri olmayp ikamet ettikleri yerleim yerlerine dnmek isteyen (5 gn iinde geldiini yolculuk bileti, geldii ara plakas, seyahatini gsteren bakaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  • SYM tarafndan ilan edilmi merkezi snavlara katlacak olan,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleim yerlerine dnmek isteyen,
  • zel veya kamudan gnl szlemeye davet yazs olan,
  • Ceza infaz kurumlarndan salverilen,

  Kiilerin zorunlu hali bulunduu kabul edilecektir.
  2.3- Vatandalarmz, yukarda belirtilen zorunlu hallerin varl halinde bu durumu belgelendirmek kaydyla; e-devlet zerinden ileri Bakanlna ait E-BAVURU ve ALO 199 sistemleri zerinden Valilik/Kaymakamlk bnyesinde oluturulan Seyahat zin Kurullarndan izin almak kaydyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat zin Belgesi verilen kiiler seyahat sreleri boyunca sokaa kma kstlamasndan muaf olacaktr.
  2.4- Tam kapanma srecinde seyahat izin taleplerinde yaanabilecek art gz nnde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarmzca yeterli sayda personel grevlendirilmesi bata olmak zere seyahat izin taleplerinin hzl bir ekilde deerlendirilerek karara balanabilmesi iin her trl tedbir alnacaktr.
  2.5- Belirtilen dnem ierisinde uak, tren, gemi veya otobs gibi toplu ulam aracyla seyahat edecek kiilere biletleme ilemi yaplmadan nce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmad kontrol edilecek, geerli bir seyahat izninin bulunmas halinde biletleme ilemi gerekletirilecektir.
  Uak, tren, gemi veya otobs gibi toplu tama aralaryla yaplacak seferlerde yolcularn aralara kabul ncesinde HES kodu sorgulamas muhakkak yaplacak ve tanl/temasl gibi sakncal bir durumun olmamas halinde araca alnacaktr.
  2.6- ehirler aras faaliyet gsteren toplu tama aralar (uak hari); ara ruhsatnda belirtilen yolcu tama kapasitesinin %50si orannda yolcu kabul edebilecekler ve ara iindeki yolcularn oturma ekli yolcularn birbirleriyle temasn engelleyecek (1 dolu 1 bo) ekilde olacaktr.
  3. Tam kapanma srecinde salk, gvenlik, acil ar gibi kritik grev alanlar hari olmak zere kamu kurum ve kurulularnda hizmetlerin srdrlebilmesi iin gerekli olan asgari personel seviyesine dlecek (asgari personel seviyesi toplam personel saysnn % 50sini amayacak lde) ekilde uzaktan veya dnml almaya geilecektir.
  Bu dnemde;

  • Uzaktan ve dnml almaya tabi kamu personeli, herhangi bir zel muafiyete sahip olmamalar nedeniyle dier vatandalarmzn tabi olduu esaslar haricinde ikametlerinden ayrlmayacaklardr.
  • Kamu kurum ve kurulularnn hizmet binalarnda/yerlerinde grev alacak kamu personeli iin yetkili ynetici tarafndan bu durumu ortaya koyan grev belgesi dzenlenecek ve grevli olduu zaman dilimi ierisinde ikameti ile i yeri arasndaki gzergahla snrl ekilde muafiyete tabi olacaktr.

  4. ller aras hareketliliin zorunlu olduu mevsimlik tarm iileri, hayvanclk ve arclk faaliyetlerinde salgnla mcadele koullarna uygun hareket edilebilmesi iin Tarm ve Orman Bakanlnn koordinasyonunda valilikler tarafndan gerekli tedbirler e zamanl olarak alnacak, bu balamda mevsimlik tarm iilerinin iller aras hareketlilii ile konaklayacaklar alanlarda alnacak tedbirler ve iller aras hayvanclk ve arclk faaliyetleri konusunda Bakanlmzca yeni bir Genelge yaymlanncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayl Genelgemizde belirlenen esaslara gre hareket edilecektir.
  5. Tam gn uygulanacak sokaa kma kstlamas tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasn temin etmek amacyla site ynetimlerine sorumluluk verilecek, site ierisinde izinsiz ekilde dar kan kiilerin (zellikle ocuklarn ve genlerin) ikametlerine dnmeleri konusunda uyarlmalar salanacaktr.
  6. Sokaa kma sresi boyunca sokak hayvanlarnn beslenmelerine zel nem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafndan yerel ynetimler, ilgili kamu kurum ve kurulular ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarnn beslenmeleri iin gerekli tedbirler alnacak, bu amala bata hayvan barnaklar olmak zere park, bahe, orman gibi sokak hayvanlarnn doal
  yaam alanlarna dzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su braklmas salanacaktr.
  7. Denetim Faaliyetlerinin Etkinliinin Artrlmas
  7.1- Tam kapanma dneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim faaliyetlerine katlm salanacak, zellikle sokaa kma ile ehirler aras seyahat kstlamalar bata olmak zere kolluk kuvvetleri tarafndan kapsaml, geni katlml, etkili ve srekli denetim faaliyetleri planlanarak uygulamaya geirilecektir.
  7.2- Sokaa kma kstlamalar srasnda;

  • Muafiyet tannan i yerlerinde alldna dair geree aykr belge dzenlenmesi,
  • zel salk kurulularndan sahte randevu alnmas,
  • Frn, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemii veya tatlclara k serbestisinin maksadn aan ekilde kullanm (markete ailece gidilmesi gibi),
  • ifti Kayt Belgesinin (KS) ama d kullanlmas gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sklkla ktye kullanld gz nnde bulundurularak, bu suistimallerin nlenmesi amacyla kolluk kuvvetleri tarafndan her trl tedbir alnacak ve yaplacak denetimlerde bu hususlarn kontrol zellikle salanacaktr.

  7.3- ehirler aras seyahat kstlamasnn etkinliinin artrlmas amacyla ehirlerin tm giri ve klarnda (iller aras koordinasyon salanmak kaydyla) kontrol noktalar oluturulacak, kontrol noktalarnda grevlendirilecek yeterli sayda kolluk personeli (trafik ve asayi birimlerinden) marifetiyle toplu ulam aralaryla veya zel aralarla yolculuk edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmad muhakkak tetkik edilecek ve geerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kiilerin ehirler aras seyahatlerine izin verilmeyecektir.
  7.4- Tam gn sokaa kma kstlamas uygulanacak olan tam kapanma dneminde, vatandalarmzn sadece temel ihtiyalarnn giderilmesi amacyla ak tutulacak frn, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemii ve tatlc gibi i yerlerinin evresinde gerekli kontrollerin yaplabilmesi iin yeterli sayda kolluk personeli grevlendirilecek; yrtlecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu i yerlerinin kurallara uyup uymadklar ile vatandalarmzn bu i yerlerine gidilerinde ara kullanmama ve ikametlerine en yakn yere gitme kuralna riayet edip etmedikleri kontrol edilecektir.
  EK: Sokaa kma Kstlamasndan Muaf Yerler ve Kiiler Listesi
  Sokaa kma kstlamalarnn uygulanaca gnlerde istisna kapsamnda olduunu belgelemek ve muafiyet nedeni/gzergah ile snrl olmak kaydyla;
  1. TBMM yeleri ve alanlar,
  2. Kamu dzeni ve gvenliinin salanmasnda grevli olanlar (zel gvenlik grevlileri dhil),
  3. Zorunlu kamu hizmetlerinin srdrlmesi iin gerekli kamu kurum ve kurulular ile iletmeler (Havalimanlar, limanlar, snr kaplar, gmrkler, karayollar, huzurevleri, yal bakm evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda alanlar ile ibadethanelerdeki din grevlileri, Acil ar Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, l/le Salgn Denetim Merkezleri, G daresi, Kzlay, AFAD ve afet kapsamndaki faaliyetlerde grevli olanlar ve gnll olarak grev verilenler, cemevlerinin dede ve grevlileri,
  4. Kamu ve zel salk kurum ve kurulular, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda alanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
  5. Zorunlu salk randevusu olanlar (Kzlay'a yaplacak kan ve plazma balar dahil),
  6. la, tbbi cihaz, tbbi maske ve dezenfektan retimi, nakliyesi ve satna ilikin faaliyet yrten i yerleri ile buralarda alanlar,
  7. retim ve imalat tesisleri ile inaat faaliyetleri ve bu yerlerde alanlar,
  8. Bitkisel ve hayvansal rnlerin retimi, sulanmas, ilenmesi, ilalanmas, hasad, pazarlanmas ve nakliyesinde alanlar,
  9. Tarmsal retime ilikin zirai ila, tohum, fide, gbre vb. rnlerin sat yaplan i yerleri ve buralarda alanlar,
  10. Yurt ii ve d tamaclk (ihracat/ithalat/transit geiler dhil) ve lojistiini yapan firmalar ve bunlarn alanlar,
  11. rn ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiinde (kargo dahil), yurt ii ve yurt d tamaclk, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamnda grevli olanlar,
  12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda alanlar,
  13. Sokak hayvanlarn besleyecek olanlar, hayvan barnaklar/iftlikleri/bakm merkezlerinin grevlileri/gnll alanlar ve 7486 sayl Genelgemizle oluturulan Hayvan Besleme Grubu yeleri,
  14. kametinin n ile snrl olmak kaydyla evcil hayvanlarnn zorunlu ihtiyacn karlamak zere dar kanlar,
  15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kurulular, medya takip merkezleri, gazete basm matbaalar, bu yerlerde alanlar ile gazete datclar,
  16. Akaryakt istasyonlar, lastik tamircileri ve buralarda alanlar,
  17. Sebze/meyve ve su rnleri toptanc halleri ile buralarda alanlar,
  18. Ekmek retiminin yapld frn ve/veya unlu mamul ruhsatl i yerleri, retilen ekmein datmnda grevli olan aralar ile buralarda alanlar,
  19. Cenaze defin ilemlerinde grevli olanlar (din grevlileri, hastane ve belediye grevlileri vb.) ile birinci derece yaknlarnn cenazelerine katlacak olanlar,
  20. Doalgaz, elektrik, petrol sektrnde stratejik olarak faaliyet gsteren byk tesis ve iletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doalgaz evrim santralleri gibi) ile bu yerlerde alanlar,
  21. Elektrik, su, doalgaz, telekomnikasyon vb. kesintiye uramamas gereken iletim ve altyap sistemlerinin srdrlmesi ve arzalarnn giderilmesinde grevli olanlar ile servis hizmeti vermek zere grevde olduklarn belgelemek art ile teknik servis alanlar,
  22. Kargo, su, gazete ve mutfak tp datm irketleri ve alanlar,
  23. Mahalli idarelerin toplu tama, temizlik, kat atk, su ve kanalizasyon, karla mcadele, ilalama, itfaiye ve mezarlk hizmetlerini yrtmek zere alacak personeli,
  24. ehir ii toplu ulam aralarnn (metrobs, metro, otobs, dolmu, taksi vb.) src ve grevlileri,
  25. Yurt, pansiyon, antiye vb. toplu yerlerde kalanlarn gereksinim duyaca temel ihtiyalarn karlanmasnda grevli olanlar,
  26. sal ve gvenlii ile i yerlerinin gvenliini salamak amacyla i yerlerinde bulunmas gerekli olan alanlar (i yeri hekimi, gvenlik grevlisi, beki vb.),
  27. Otizm, ar mental retardasyon, down sendromu gibi zel Gereksinimi olanlar ile bunlarn veli/vasi veya refakatileri,
  28. Mahkeme karar erevesinde ocuklar ile ahsi mnasebet tesis edecekler (mahkeme kararn ibraz etmeleri art ile),
  29. Yurt ii ve yurt d msabaka ve kamplara katlacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor msabakalarndaki sporcu, ynetici ve dier grevliler,
  30. Bankalar bata olmak zere yurt apnda yaygn hizmet a olan kurum, kurulu ve iletmelerin bilgi ilem merkezleri ile alanlar (asgari sayda olmak kaydyla),
  31. SYM tarafndan ilan edilmi merkezi snavlara katlacan belgeleyenler (bu kiilerin yanlarnda bulunan e, karde, anne veya babadan bir refakati) ile snav grevlileri,
  32. l/le Umumi Hfzsshha Kurullarnca izin verilen, ehirler aras karayollar kenarnda bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-ime yerleri ve buralarda alanlar,
  33. Zorunlu mdafi/vekil, duruma, ifade gibi yargsal grevlerin icrasyla snrl kalmak kaydyla avukatlar,
  34. Dava ve icra takiplerine ilikin yaplacak zorunlu i ve ilemler iin adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarna gidecek ilgililer,
  35. Ara muayene istasyonlar ve buralarda alan personel ile ara muayene randevusu bulunan tat sahipleri,
  36. Milli Eitim Bakanl EBA LSE TV MTAL ve EBA platformunda yaynlanmak zere Bakanla bal mesleki ve teknik ortaretim okul/kurumlarnda almalar devam eden uzaktan eitim video ekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yrtmekte olan ya da sz konusu almalarn koordinasyonunu salayan personel,
  37. Profesyonel site yneticileri ile apartman/site ynetimince dzenlenen grevli olduklarna dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle grevli olduklar apartman veya sitelere gidi-geli gzerghyla snrl olmak kaydyla apartman ve sitelerin temizlik, snma vb. ilerini yerine getiren grevliler,
  38. yerinde bulunan hayvanlarn gnlk bakm ve beslenmelerini yapabilmek iin ikamet ile i yeri arasndaki gzergh ile snrl olmak kaydyla evcil hayvan sat yapan i yerlerinin sahipleri ve alanlar,
  39. Sadece yar atlarnn bakm ve beslenmelerini ve yarlara hazrlk antrenmanlarn yapmak ve ikamet ile yar ya da antrenman alan arasndaki gzerghla snrl kalmak kaydyla at sahipleri, antrenrler, seyisler ve dier alanlar,
  40. Sadece ilalama faaliyetleri iin zorunlu olan gzerghlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydyla i yerlerinin haere ve dier zararl bceklere kar ilalamasn yapan firmalarda grevli olanlar,
  41. Muafiyet nedenine bal olmak ve ikametlerinden i yerlerine gidi/gelileri ile snrl olmak kaydyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali mavirler, yeminli mali mavirler ile alanlar,
  42. 10.00-16.00 saatleri arasnda saylar banka ynetimlerince belirlenecek ekilde snrl sayda ube ve personel ile hizmet verecek olan banka ubeleri ile alanlar,
  43. Nbeti noterler ile buralarda alanlar.
  Kullandgm ekipmanlar;
  Vestel Smart 4K-Next Machina 3d,Next 2000 Fta,Atlanta Smart G3,Tivibu uydu yasal abonelik,Netflix,Youtube Premium

 2. #2

  Kullanc Bilgi Mens

  Standart

  Bu nasl tam kapanma anlamadm herkes muaf gibi

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

u an Bu Konuyu Gorunteleyen 1 Kullanc var. (0 Uye ve 1 Misafir)

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •