ULUDA TARZANI AHMET
Bursa Hayvanat Bahesi'nde almakta olan Kemal drbnyle Uluda' gzlemliyordu. Kemal birden irkildi. Grdne inanamad. Aalar arasnda bir boluk vard ve orada aa yoktu. Halbuki geen gn oras aa doluydu. Drbnn saa doru kaydrd. Birtakm adamlar, ellerinde baltalar aa kesiyordu. Yutkundu. Sa yumruunu sallad: " Benim adm Kemal, ben size orada aa kestirmem, " diye sylendi. Yan taraftaki tel rglerin arkasnda duran arkada Hayri'ye seslendi: " Hayri, Uluda'da aalar kesiyorlar. Frla ko, Uluda Tarzan Ahmet'e git. Tarzan, bu kesimi engeller. "
Hayri: " Bunlar bir fidan dikmiler mi, aalar kesiyorlar? nsan olmann erdemine ulaamamlar sanrm. Geri zekallar, " dedi ve tel rglerin stnden atlad. Hedefi Uluda'd ve Tarzan' bulmalyd. Tarzan bu iin stesinden gelirdi.
Hayri, Tarzan' buldu. Olanlar renen Tarzan ok kzd ve unlar syledi: " Dededen, babadan kalan aalar, sen de ocuuna, torununa ulatr. Aalar kesilirse, soluduumuz hava kirli olur ve eitli hastalklara yakalanrz. Aalar kesmeyip korumak lazm. Bo arazilere fidan dikmemiz gerekir. "

Tarzan imek hzyla harekete geti ve aa katliamna dur dedi. Topraa baml yaayan, kaamayan, kendini kollayamayan, var olmaktaki amalar canllara yaam sunmak olan aalar sevindiler. Nihayet onlara arka kan biri olmutu. Tarzan'n gelmesiyle aa kesmeyi brakp baltalarn yere atan adamlardan biri yle dedi: " Tarzan, bu bizim ekmek kapmz. Ne kadar ok aa kesersek, o kadar ok para kazanyoruz. "
Bir bakas ise, yle dedi: " Ya brak Tarzan, krp gzn grmezden gel. Grmezsen bizi, grrz seni. u yz liray al, bozdur bozdur harca. "
Tarzan: " Arkadalar, ncelikle bu sizin ekmek kapnz deil. Gcnz, kuvvetiniz yerinde. Gidin baka i bulun. u yaptnz i saylmaz, kazandnzn bereketi olmaz. Yer yer doymazsnz, hi bir zaman mutlu olmazsnz. Bir aa kesen bir ba keser, o aac kesen el ta kesilir. "

Uluda Tarzan Ahmet'in gr sesi ve kararl konumas balar ne edirdi. Zaten aa kesen adamlar inanmadklar eyler sylyorlard. Tam gidiyorlard ki, onlar buraya getiren, bir aacn glgesine snp orada yatmakta olan ve duyduu konumalar zerine kalkp gelen Hasan Aa: " Selam Tarzan, ben Hasan Aa'ym. steyerek konumalarnz duydum. Biraz zldm, biraz sevindim. zldm, keke gelmeseydin ve kesebildiimiz kadar aa kesip gitseydik. Sevindim, senin gelmen iyi oldu. Nice zamandr Bursa'dan bu ormanlara bakar ve i geirirdim. u aalar kessem de kpm doldursam, diye dnrdm. Uluda Tarzan Ahmet derlerdi, o aalar, ormanlar korur. Senin korkundan buraya kamamtm. Bugn bir cesaret bulup geldim ve epey aa kestirdim. Demin yz dedilerdi, az dediler. Sen karanla kadar izin ver, al u bin liray harca, ye, i. Bana bir ay izin versen Uluda'da kesilmedik aa brakmam. "

Bunun zerine Tarzan: " Bana bak Hasan Aa, ayaklarnn dibine braktn ve benim eilip almam beklediin o paray al cebine sok. Deil Uluda, burada bulunan bir aa iin, milyon versen fikrimi deitirmem. Senin bundan sonra aa kesmene izin vermem. Parayla satn alnan insanlar vardr ama dnyadaki btn paralar toplayp gelsen, ben satlk deilim. "

Tarzan'n szleri karsnda Hasan Aa insanlndan utand. Ban nne edi ve iki damla gzya gz pnarlarndan szld. Param ok olsa dnyay satn alrm derken, ite gelmi Tarzan'a toslamt. ilerine gndeliklerini deyip evlerine yollad. Derin bir ukur kazp baltalar gmd. Kestirdii aalardan zr diledi. Tarzan'dan izin alp, aalar korumak iin, Uluda'n bat tarafna yneldi. Yaam zincirini krm, kimliini deitirmiti. Artk Hasan Aa yoktu, Tarzan Hasan vard.

SON

Yazan: Serdar Yldrm