ATATRK'N OCUKLUK ANILARI
KARDEM MUSTAFA
Ali Rza Bey'den olma Zbeyde Hanm'dan doma 1874 tevelltl Selanikli Ahmet 9 yandayd. Yannda 8 yanda olan kardei mer ve 2 yanda olan Mustafa vard. Askercilik oynuyorlard. Ahmet kardelerini uygun adm yrtrken, sol sa, sol sa yarn bayram olsa diyordu. Aradan zaman geti. mer yoruldu, eh Ahmet de yoruldu. Dn, dn, nereye kadar. Mustafa yorulmad, dnmeye devam etti. Ahmet, Mustafa'ya laf olsun diye seslendi: Mustafa, bir otur, dinlen. Sen dndke biz yorulduk. Sonunda Mustafa sz dinledi ve bir keye oturdu. Ahmet ile mer daha sonra kalkt ve yrmeye devam etti.

----------------------------------------------------------

ZBEYDE HANIM'IN OCUKLARI
Ahmet, mer ve Mustafa evin bahesinde oynuyordu. Birden ortalk mer'in lklaryla inledi. Yeti Ahmet abi, beni ar soktu. Ahmet yakndayd, yerden bir dal paras alp, kardei mer'in evresini saran yaban arlarna saldrd. Yaban arlar saa-sola kat. mer hzla eve girdi ve kapy kapad. Biraz sonra Ahmet de eve girdi ve odasna sakland. Bahede Mustafa kalmt. Mustafa 2 yandayd ve hayata dolu gzlerle bakyordu. Yllar sonra Mustafa Kemal adn alacak ve vatanna saldran dmandan kamayacakt. Tpk 2 yanda yaban arlarndan kamad gibi.

----------------------------------------------------

KOBRA
Yl 1883. Ali Rza Bey 44 yanda, olu mer 8 yandayd. Birlikte yenice tayin edildii ayaz'ndan Selanik'e dnyordu. Ali Rza Bey birden patika yolda bir kobra grd. Kobra diklenmi ve yerden ykseklii 1.5 metre kadard. Ali Rza Bey, olunu kolundan tuttu: Dur mer. Bu kobra ylan. ok sinirli. stne yrmek yanl olur. Belki yaknda yavrular vardr. evresinden dolaacaz.
Ali Rza Bey ile mer geni bir yay izerek kobray arkalarnda braktlar ve Selanik Yenikap'daki evlerine dndler. Ali Rza Bey kobra olayn anlattnda Zbeyde Hanm yle dedi: Baba oul ok byk tehlike atlatmsnz. Bylesi zehirli bir yaratktan uzak gemek dorudur.

--------------------------------------------------

ATATRK'N ABLASI FATMA
Fatma, Selanik'teki evde oyuncaklaryla oynuyordu. Pek ok oyunca vard ve en ok annesinin ynden rd oyuncak bebeini seviyordu. Bebeiyle konuuyordu ama onun karlk vermemesi Fatma'y zyordu. Fatma'nn bir gn canna tak dedi ve annesine seslendi: " Anne, bu bebek konuur diyordun ama imdiye kadar benimle hi konumad. "
Annesi Zbeyde Hanm: " Kzm, belki bugn konuacak ve sana merhaba diyecek. Ne biliyorsun? "
" O zaman konusun ve bana merhaba desin. "
Zbeyde Hanm, sesini incelterek ve ocuk sesi taklidi yaparak konutu: " Fatma, naslsn? Ben senin bebeinim ve seni ok seviyorum. "
Fatma beyninden vurulmua dnd ve bebeinin konumas onu ok sevindirmiti. Annesine seslendi: " Anne, duydun mu? Bebeim konutu ve ben imdi ok mutluyum. "
Fatma 4 yandayd ve hayata glen gzlerle bakyordu. Bebei ite konuuyordu. Fatma bebeiyle Selanik sokaklarnda zgr ve mutlu olarak koabilecekti.

------------------------------------------------------

ATATRK'N ABS AHMET
Annesi olunu bakkala yollarken: Ahmet, dededen yarm kilo yourt alver, dedi. Akama size bir srprizim var. Hamur ii hazrlayacam ama pide mi, brek mi, asla tahmin edemezsin.
Bunun zerine Ahmet: Yourt alrm ama hani para? Sen para vermezsen, ben yourt alamam. Pidedir, brektir hazrlayamazsn.
Zbeyde Hanm: Aman olum, elimde hazr para olmasa ben senden yourt alman ister miyim? Al u paralar, yeter de artar bile.
Ahmet tencereyi alp bakkala doru yola kt. Paralar cebinde ngrdyordu. Bakkaldan ieri girdiinde bir heykel gibi donakald. Dede, tezgahn stne kollarn koymu, ban elleri arasna alm, uyukluyordu. Ahmet sessizce bekledi. Saa-sola baknd. Ekmek dolabn ap kapad. Bez perdeyi at. Peynir almaya geldiinde dede oradan peynir verirdi. ki teneke vard. Biri akt ve bir miktar peynir satlmt. Baklar tezgaha yneldi. Kavanozlar iinde trl tevir ekerleme vard. En ok sevdii pimiti. Bu yumuak ekerlerden her gn bir kavanoz yese bkmazd. Sonradan dede uyand. Ne oldu, olum, ne istemitin, dedi.
Ahmet: Ben yarm kilo yourt alacaktm, dedi. Ahmet yourdu aldktan sonra eve doru yneldi. Annesi pide veya brek hazrlasa ne fark ederdi? kisi de hazr yemekti ve yannda ayran olsa cana can katard.

--------------------------------------------------------

ATATRK'N ABS MER
Ali Rza Bey'den olma Zbeyde Hanm'dan doma mer 8 yandayd. Kupalaz (difteri) salgn vard. O gnlerde Mustafa 2 yandayd.
Bir gn Mustafa Kemal'in abisi mer yat Celal ile evlerinin bahesinde geziniyordu. Celal birdenbire: Bak mer, u ylan gryor musun? Ben bu ylan alr, parmamn ucunda sallarm, dedi. Ylan dedii parmak kalnlnda, iki kar boyundayd.
mer: Aman, Celal, brak ylan gitsin, sana ne zarar var, dedi.
Celal: yle deme mer, bu yavru ylan byr, piton olur. Sen 2 metre olsan, bu ylan 10 metre olur. Yllar sonra sen adam olsan da fark etmez. Bu ylan seni yakalar ve yutar, dedi.
Aradan dakikalar geti. Celal, yavru ylan sallamaya devam etti. Ta ki Celal'den bir ah sesi duyulana kadar. mer hzla sana dnd. Celal diz kmt ve sa eli morarp imeye balamt.
mer, ylann ban tuttu ve skt. Ylann gc azalmt. Sol eliyle ylann kuyruunu tuttu. Ters istikamette dndrerek, Celal'le ylan birbirinden ayrd. Ylann ban tala ezdi. Bir kou gidip babas Ali Rza Bey'i yardma ard. Ali Rza Bey, Celal'in koluna srn biraz yukarsndan mendiliyle skma uygulad. Kanayan yeri emdi, tkrd. Bu ilemi defalarca tekrar etti. Baygn Celal kendine gelmeye balad. Ali Rza Bey'in dudaklar hafiften imeye balamt.
Bir ka gn sonra her ey normale dnd. Celal olanlar unutmu, hayatn akna kaplm, savrulup gidiyordu. mer, arkadan kurtard iin, babasna teekkr etti. Geri planda olanlarn takipisi Mustafa gelecei ekillendirecei gnleri dnyor ve glmsemeye alyordu.

SON

Atatrk'n ocukluu - Ezgi Yaynlar - Yayn Yl: Aralk 1994

---------------------------------------------------------------------------

ATATRK'N OCUKLUK ANISI: HASBE NNE
Bir gn bakla tarlasndan iftlie dnyordum. Toprak yolun kenarndaki eski, tek katl, ahap bir evde yaayan Hasibe Nine'ye uradm. Hal hatr sordum. Yalnzln paylatm. Testiyi alarak yakndaki dereden su doldurup getirdim.
Hasibe Nine: " Sa ol evladm! Sen olmasan urada alktan, susuzluktan kvranacam. Bana ekmek, yemek, yourt getirirsin. Suyumu doldurursun. "
Ne demek efendim? Bu benim insanlk grevim. nsanlar yardmlamal, yiyeceini paylamal. u gzelim dnyada hoa vakit geirmeli, dedim.
" Benim Mustafam, neler de bilirmi? ok bilgiliymi. Civan boylum benim. Gel de ninen sarlsn sana. "
Hasibe Nine'ye sarldm ama birdenbire alamaya balad.
Ama neden alyorsunuz? Yoksa cannz m yaktm? dedim.
" Yok evladm, canm yakmadn. Ben yalnzlma alyorum. Yal insanlar, yalnz kalrlar. Yalnzlk zor evladm, ok zor. "
Daha sonra en iyi dileklerle oradan ayrldm. iftlie doru yoluma devam ettim. Birden ilerideki imenlerin arasnda uamayan bir gvercin grdm. Gvercini alarak iftlie gtrdm. Daym, gvercinin incinmi olan kanadn tedavi edip, sard. Birka gnde iyileir, dedi.
Ertesi gn gvercini Hasibe Nine'ye gtrdm. Onu bir kafese koydu. yileince brakrm, dedi. yileince brakt ama gvercin biraz utuktan sonra geri dnd. Hasibe Nine'yi ok sevmiti ve ondan ayrlmamaya kararlyd. Orada olduum zamanlarda gvercin etrafmda uuyor ve beni saygyla selamlyordu.

--------------------------------------------------------------------------

ATATRK'N OCUKLUK ANISI: CUMHURYET LAN EDERDM
Mustafa bakla tarlasnda bekilik yaparken, dier yandan yeni arkadalar ediniyordu. Bunlardan biri de Sleyman'd. Sleyman komu iftliin sahibinin oluydu. Frsat bulduka Hseyin Aa'nn iftliine gelir, Mustafa'y bulur ve aralarnda oynadklar oyunlara katlrd.
Bir gn Sleyman yine oyuna katld. Kotu, yoruldu. Yarc ocuklar gidince Mustafa ile Sleyman bir aacn altna oturdular. lk soru Sleyman'dan geldi: Mustafa, sence bu padiahlk ne zamana kadar srer?
" ok srmez. Snavlarda yanl bir doruyu gtrr ama yanln gtrecei doru yoksa, ben padiah olsam ne olacak? Osmanl mparatorluu uurumun kenarnda. "
Sleyman: " Bravo Mustafa, her sznn altna imzam atarm. Bir de padiahlarn hanmlarndan bahsetsen. "
Mustafa: " Ykm karar alrsn. Osmanly ben ykamam ama dmanlar ykar. Padiahlar, Trk kzlar dururken, yabanc kzlarla evlendiler ve k hzlandrdlar. Bir de saraydan kmayan padiahlar var. "
Daha sonraki gnlerde bu konu konuulmaya devam etti. Bir akamst Sleyman, Hseyin Aa'nn iftliine geldi ve Mustafa'y buldu. Babasyla baz konularda anlaamadn, bir tartma sonunda babasnn kendisini iftlikten kovduunu syledi. Babasnn son szleri unlar olmutu: " Sleyman senin padiah kartln anlamyorum. Osmanl mparatorluu ne gzel ynetiliyor. Artk bu iftlikte yerin yok senin. "
Babasnn bu szleri zerine Sleyman tasn, taran toplamadan yola kt ve komu iftlie doru yneldi. Orada zgn dnme yeteneine sahip bir arkada vard ve Mustafa, onu sokakta brakmazd. Gerek arkada zor gnde belli olurdu. yi gnde pasta ikram eden, kt gnde lokman elinden alana ben gerek arkada demem diyordu, Sleyman.
Mustafa, Sleyman' gler yzle karlad. Sleyman olanlar anlatnca ok zld. Daha sonra ikisi birlikte Zbeyde Hanm'n yanna gitti ve arkadann yatya kalmas iin, gerekli izni almas zor olmad.

Akam yemeinden sonra Mustafa ile Sleyman, sohbete dald. Konu yine lkenin geleceiydi. Bir lke ynetiminde sadece koltuk sahipleri sz sahibi olmamalyd. Her vatanda ynetime karr, fikir ileri srer ve yorum yapard. Padiah, kral, imparator, halkn sesine kulak vermezse tacn, tahtn verirdi. Bir aralk Sleyman yle bir soru sordu: Arkada, bilmem inanr msn, tpksnn ayns ben de seninle ayn dnceler iindeyim. Temsilde, lke ynetimini sana braksalar, ynetim dzenin nasl olurdu?
Mustafa: " Ben Cumhuriyet ilan ederdim. Millet Meclisi olmal. Burada eitli vilayetlerden gelen temsilciler olmal. Halk, beenmedii yneticiyi deitirebilmeli. "
Mustafa ile Sleyman sonraki iki gn birlikte vakit geirdiler. Pek ok konuda fikir alveriinde bulundular. iftliin avlusunda gezdiler, dolatlar, yoruldular. Daha ertesi gn Mustafa komu iftlie giderek, Sleyman'n babasyla bir grme yapt ve Sleyman' affetmesini istedi. Baba, Mustafa'ya, sen ok zeki ve dnyada ei bulunmaz bir ocuksun. Seni kracama kafam krarm, dedi ve olunu affettiini syledi. iftlie geri dnen olunun fikirlerine her zaman nem verdi. Anlattklarn dikkatle dinledi.

Atatrk'n ocukluu - Ezgi Yaynlar - Yayn Yl: Aralk 1994

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

ATATRK'N OCUKLUU: CVCVLER HOROZ OLDU
Daymn iftliinde gnler birbiri ardna geip giderken, bir gn daym torba dolusu civcivle kageldi: Ko Mustafa ko, bak sana civciv getirdim. Onlar besle, byt, dedi. Ben bir sandalyeye oturdum. Saydm, civcivler on taneydi. Makbule ile Naciye civcivleri besleyip bytmeme yardmc olacakt.
Geen gnlerle birlikte civcivlerin azalmaya baladn fark ettim. iftliin bahesinde dolaan bir kedi vard ve civcivleri o kapyordu. iftlie geldikleri ilk gn orta yere braktmzda drt civciv yanma geliyordu. Beni tercih etmeyenler, Makbule ile Naciye'nin yanna gidiyordu. Kedi onlarn civcivlerini yedi. Bana inanan drt tanesini byttm. Hepsi horoz oldu.

--------------------------------------------------------------------------

ATATRK'N OCUKLUU: EVCLK ANISI
ocukluk anda yaadm unutamadm anlarn banda evcilik ans vardr. Selanik'te sekiz on yalar arasnda komu kzlar evlerinin nne kilim serer ve evcilik oynard. Trk ocuklar deil ama ermeni ve rum ocuklar bunlara rahat vermez, tepelerine dikilir, alay ederdi. Ermeni Krikor: Vay Fato, kurmusun evini, bakarsn rahatna. u kza ocuum dersin, yoktur bunun babas?
Rum Yorgo: Olurum ben o ocua baba. Yeter ki kapn ak olsun.
Fato, sonunda alaylardan bkm ve evcilik oyununa bir baba aram. Sonunda beni buldu. Olanlar anlatt. Biz evcilik oynarken, baba olur musun, dedi. Ben hi dnmeden evet dedim. Olaylar gzmn nnde cereyan ediyordu ve grnen ky klavuz istemezdi.
Ertesi gn Fatolarn evinin nne kilim serilmiti. Temsilde anne Fato ve iki kz yemek yapyordu. Ben kilimin ortasnda oturuyor ve baba rolndeydim. Ermeni ve rum ocuklar gelip geiyor ve bana bakyorlard. O gn tek laf atan, ileri geri konuan olmad. Selanikli Mustafa derlerdi bana. Sonraki gnlerde ard zaman Fato'un yardmna kotum. Baba rol oynadm. Bu zaman sresince satama olmad. Ermeni ve rum ocuklar, dilleri damaklarna yapm vaziyette geip gittiler.

--------------------------------------------------------------------------

DMANIM OK U ANDA
ki yandaki Mustafa abisi Ahmet ile Selanik'in toprak sokanda gidiyordu. u temmuz scanda deniz kys en iyi yerdi. Ege denizi, adalar ok olan prima bir yerdi. Grkemli bir dev, adadan adaya ayak basar, ayan suya dedirmeden Girit'e ulard.
Ortaa kal zihniyete bel balamadan, zgn fikir reten Selanik'in yldz ocuklar, atlm iindeydi. Aralarnda tartma oluyordu. Bugnk konumalarn odak noktas: Dnya dursa ne olurdu? Birka saattir sren fikir ayrlklar neredeyse kavgaya dnecekti ki, Ahmet ile kardei Mustafa ufukta grnd. ocuklar, bunlar Ahmet ve Mustafa. Olay onlara anlatalm, onlar ne derse kabullenelim, dncesinde birletiler.
Dnya dursa ne olur sorusuna Ahmet: Dnyadaki yaam son bulur, dedi. Bak biz de yle dedik, siz kar ktnz, diyenler sesini ykseltince tartma giderek alevlendi. Bunun zerine Ahmet, iki elini havaya kaldrp teslim iareti izdikten sonra herkes sustu. Ali yle dedi, Veli byle dedi, demeyi brakalm ve Mustafa'ya kulak verelim. Mustafa ne derse o olsun, tamam m, deyince herkes tamam dedi.
Ahmet: Mustafa dnya dursa ne olur? diye sordu.
Mustafa: Dnya durmaz, dner, dedi ve btn azlar ak kald.

---------------------------------------------------------------------------

ATATRK'N OCUKLUU - DEM TOPLADIK
Bir k gn sabah saat 8 sularnda Zbeyde Hanm uyanmt. Saa-sola baknd. Ali Rza Bey derin uykudayd. Gmrk memuru olduu iin, ge yatmt nk ertesi gn tatildi. leden nce kalkmazd. Zbeyde Hanm ocuklarn odasna yneldi. ki yandaki Mustafa yatanda uyuyordu. Abileri Ahmet ve mer yataklarnda yoktu. Beyninden vurulmua dnd. Kim, neden yavrularn annesinden ayrrd? Bu durum inanlmaz bir vurdumduymazlk deil miydi? Kim, ne isterdi bir ocuktan? Dier odaya bakt. Baheye kt. Sarn, mavi gzlm dedii , canlar Ahmet ile mer ellerinde birer toprak tencere olduu halde geliyordu. Oullar yanna gelince Zbeyde Hanm sordu: Sabahn kr yatanzda yoksunuz. Bu tencereler de neyin nesi? Bunlarn iinde ne var?
Ahmet: Anne, gece i yad, biz de idem topladk. Hani saksdaki gllerim, smbllerim soluyor dediydin ya, biz de bu durumun nne gemek istedik.
Zbeyde Hanm'n izin vermesiyle oullar sakslara idem dkt. Aradan gnler getike solmaya yz tutan gller, smbller canland, iek at.

-----------------------------------------------------------------

GVERCN YAVRULARI
Ali Rza Bey ile Zbeyde Hanm'n oullar Ahmet ile mer, Selanik'teki evlerinin bahesinde geziniyordu. Bu bahedeki aalara nedense gvercinler daha ok konard. lkbaharn gelmesiyle birlikte gvercinler yumurtlar ve gnler sonra yumurtadan yavrular knca bunlar besler, yavrular bydkten sonra yuvadan uup giderdi. Ahmet ile mer bu durumu alklard.
Yl 1883. Ahmet 9, mer 8 yanda. Bir ilkbahar sabah. Ahmet sabah erkenden ku cvltlarna uyand. Kardei mer'i uyandrp birlikte baheye kt. Gnlerdir takip ettikleri gvercin yuvasndaki 4 yumurtadan 4 yavru gvercin dnyaya gelmiti. Anne ve baba gvercin yavrularna yiyecek bulmak iin, uup gitti. Aniden gkyznde bir kartal belirdi ve dnerek alalarak yuvann bana kondu. Bir ka dakika sonra yuvada yavru kalmamt.
Ahmet ile mer bu durumu korku dolu gzlerle izledikten sonra eve kat ve bahe kapsn ieriden kilitledi. Tam doymayan kartal bahe kapsna doru hamle yapt ve kapya arpp yere dt. Daha sonra uup giden kartal bir daha oralarda grnmedi.

------------------------------------------------------------------------

ATATRK'N OCUKLUU: Y YREKL KIZ
Atatrk'n ablas Fatma drt yandayd. Bir bebei vard, onunla oynuyordu ama bu yetmiyordu. Can ok sklyordu.Mutfakta yemek piiren annesinin yanna gitti. Anne, yanna geldim ama bana masal anlatman istemiyorum. Bana anlatacak bir hikayen var m?
Annesi: Aman kzm, ne demek? Sen iste yeter ki benim masallar kadar anlatacak hikayelerim de pek oktur. Bir adam varm, insanlar ok severmi. Fakirlere yardm etmek istermi ama cebinde paras yokmu. Ah, bir param olsa da u dnyada fakir kalmasa, diye dnrm. Bu adam sonunda altm drt yana girmi. Ben en azndan bir bu kadar daha yaarm, dermi.
Bir gn bu adam yol kenarndan giderken, ila satan bir dkkann nnden geiyormu. Orada alan tezgahtar on alt yalarnda bir kzm. Bu adama glmsemi ve selam vermi. Adam da glmsemi ve kzn selamn alm. Aradan gnler, aylar, yllar gemi.

Bir gn bu adam dada, bayrda gezerken bir sandk altn bulmu. Sand srtlad gibi evine tam. Zaman iinde altnlarn bir ksmn harcam. Kalan son nefesini vermeden nce iyi yrekli kza balam. yi yrekli kz altnlarn kimden geldiini anlayamam ama yllarla altnlar harcam. Kklerde yaam.
Fatma: Anne, hikaye ok gzeldi, demi. Mutfaktan km, odasna gitmi. Acaba ben de gnn birinde byle bir sandk altn bulabilir miyim, diye dncelere dalm.

--------------------------------------------------------------------------

ARKADAIM MUHAN
Atatrk'n abisi Ahmet 9 yandayd. Selanik'te komu kadnlar bir evde toplanmt. Aralarnda gncel olaylar konuuyor ve dedikodu yapyordu. Evin olu Muhan, Ahmet ve bir arkada ayr odada akllar yettiince devlet ynetimi zerinde fikir retiyor, yorum yapyordu. Ahmet, bu gidiat ktdr, sonu karanlktr. Mutlaka aydnla klmas gerekir, diye anlatrken, Muhan szn kesti: Senin akln kesiyor da yneticinin akl kesmiyor mu? O kadar yardmcs var. Bunlar boa m krek ekiyor? dedi.
Ahmet: O ve onlar, bu durumu fark ediyordur ama nlemini almyordur. Bu dzenin deimesini istiyordur. Benim annem Trk ve ben ynetici olsam benim destekim olurdu. Eer annem fransz veya italyan olsa beni yanl ynlendirirdi. Bilmem anlatabildim mi? dedi.

Ahmet szlerini bitirdikten sonra ksa bir sessizlik oldu. Dier arkada Muhan'a lavabonun nerede olduunu sordu. kisi birlikte odadan kt. Ahmet yalnz kalmt. Muhan'n stne oturduu minder Ahmet'in ve arkadann minderinden daha bykt. Ahmet minderini brakp Muhan'n minderine oturmak istedi. Minderi kaldrdnda altnda kat para olduunu grd. Annda minderin stne oturdu ve iini bir korku kaplad. Bu para kaybolursa ve sonradan sen aldn derlerse, ne yapard? Korku dolu gzlerle hayata bakarken, iki arkada az sonra geldi. Ahmet'in azn bak amad ve onlar gndelik konulardan konutu. Daha sonra annesi Zbeyde Hanm odann kapsn ap, haydi Ahmet, gidiyoruz, dedi. Arkadalar odadan knca son bir kez minderin altna bakt. Para orada duruyordu. Gnl rahatl iinde odadan kt ve annesiyle birlikte eve doru yrd.

--------------------------------------------------------------------

ATATRK'N OCUKLUU: GEREK BR HKAYE
Atatrk'n aabeyi Ahmet masallar sevmezdi. Bire bin katlarak anlatlan ve ocuklarn hayal dnyalarn olumsuz ynde etkileyen masallardan holanmazd. Devler ve cceler, dnyada bir zamanlar yaamlard. Sen on metrelik bir devi bir buuk metre boyundaki Kelolan'a rakip olarak gsteremezdin. Annesi Zbeyde Hanm mutfaktayken, Ahmet geldi: Anne, gerekten yaanm bir hikaye biliyorsan anlat yoksa konumasak da olur. Ben burada sessizce oturur ve senin yemek yapman ilgiyle izlerim, dedi.

Annesi: Aman olum, sen iste, ben sana istemediin kadar gerekten yaanm hikaye anlatrm. u yaadmz zaman diliminde bir Mehmet Bey varm. Bu Mehmet Bey'in buday, arpa tarlalar, zm balar, portakal, elma, armut baheleri bulunuyormu. Hanmnn ad Asiye'ymi. Uzun boyluymu. Asiye Hanm'n da tarlalar okmu. Bunlarn Emin, Zehra, Remziye ve Recep adnda drt ocuu varm. Emin zaptiye ( polis ) olmu. Evlenmi, ocuklar olmu. Zehra da evlenmi. Damat bey Nurettin ok hayrl biriymi! Zehra'nn babas ve annesi ile sohbeti koyulatrm. Babam benim, canm annem ile balayan afral tafral konumalaryla Mehmet Bey ve Asiye Hanm'dan tapular birer birer alm. Bunun zerine Nurettin tarlalar, baheleri satm ve lokantalarda, gazinolarda herkese yemek ve iki smarlam. Lokantalarn nne masa, sandalye koydurmu. Ali gel, Veli gel diyerek evine, iine gideni yolundan dndrm. Onlar beslemi.

Aradan gnler, aylar gemi. Paralar suyunu ekmi. Mehmet Bey ve Asiye Hanm'n elinde sadece bir buday tarlas kalm. Daha sonra bu damat stanbul'a tanm. ki olu, bir kz varm. Ailesiyle birlikte uzun yllar yaam. Sonradan hepsi aramzdan ayrlm.
O son kalan buday tarlasnn ortasna ekilmedii bir yl adamn biri bir ev yapm. Tarla sahipliymi. Mahkeme olmu, kadya gidilmi. Adam, bo tarla, ne bileyim, sahipsiz sandm. Yeter ki evimi ykmayn, demi. Mahkeme uzam, gitmi. Aradan uzun yllar gemi. Nice kadlar, hakimler gelmi, gemi. Mehmet Bey ve Asiye Hanm bu dnyadan gnce miraslar olan ocuklar ve torunlar mahkemeye arlr olmu.
Ahmet: Anne, yle bir hikaye anlattn ki benim dnyam deitirdin. Bambaka bir Ahmet oldum. u an kendimi yz yanda hissediyorum. Yz yl daha yaar mym, bilinmez. Sen byle hikayeler aklna geldike bana anlat. Ben ilgimi senden esirgemem.

SON

Atatrk'n ocukluu - Ezgi Yaynlar - Yayn Yl: Aralk 1994