BABAYT LE AY PARASI
Bir babayiit ki, ama ne babayiit: Bir sekseni geen boyu, olduka kasl vcudu, gl kollar, anadan srmeli gzleri. Tam bir Anadolu delikanls.
Kyl ocuuydu ama kendi kynde pek elenmez, gezerdi. Bazen yryerek giderdi, bazen atla giderdi. Baka kylere giderdi, kasabalara giderdi, ehirlere giderdi. Gittii yerlerde, yolun orta yerinden, sol eli cebinde, biimlice yrrd: Ba dik, aln ak, gs ileride.
Okuma-yazma bilirdi. Kynde okul yoktu ama gittii kasaba ve ehirlerde orada bir harf, burada iki harf derken, epey bir ilerleme salam, nce yazmay, sonra okumay renmiti. Yazma renmeden okuma renilemezdi. Yazs pek gzeldi. Harfleri birbiri pei sra inci gibi dizer, sanki sanrsn yrye km asker bunlar.
Sava sevmezdi. Tam bir bar taraftaryd. Ne zaman elinde davul bir tellal grse ( Padiahn fermandr. Urumeliye sefere klacak, asker toplansn. ) dendiini duysa, ortadan kaybolurdu. Da-ta gezerdi. Her ne iin olursa olsun, insanlarn birbirine dman edilip, savatrlmalarna karyd. Dili, milliyeti ayr diye neden insanlar birbirini ldrrd, akl almazd.
nsanlara yardm ederdi. Bilmem ne kynn, bilmem ne adndaki aas, kyly m eziyordu, hakszlk m yapyordu. O kyl gvercinin kanadyla bir haber uursa, ertesi gn, aann konandayd. Tatl diliyle, gler yzyle aay ikna eder, sz alrd. Artk o aa, Babayiit'in, dnya-ahiret kardeiydi. Onuruna konakta elenceler tertiplenir, ziyafetler verilirdi. Sonraki zamanlarda da Babayiit arada bir aann konana urar, sohbet ederdi.

Ay Paras. Ayn ondrd gibi gzel. O kz ki, gzel domu, bydke daha da gzellemi. Kendinden emin konumas, kaamak baklaryla dnya gzeli.
Babayiit'in yolu Ay Paras'nn kyne dmt. kisi, ky meydannda karlanca olan oldu: Babayiit'in gsnn sol tarafnda bir volkan patlamt. Alevli lavlar damarlarndan vcuduna yayldka, Babayiit'e ani bir titreme gelmiti. Ay Paras da Babayiit'ten farkl bir durumda deildi. lk grte ak buydu ite. Birbirlerine sevdalanmlard.

Gnler gnleri kovalad. Babayiit ile Ay Paras, dada, bayrda sk sk buluuyor, konuup, koklayorlard. Birbirlerinden ayrlmayacaklarn syleyip, evlenmek istiyorlard. Ailelerine durumu atklarnda, Ay Paras'nn babas, zengindi ama iyi niyetliydi. Olur, demiti. Babayiit'in babas ise, fakirdi ama kt niyetliydi. Olmaz, demiti. Ben zengin kzn gelin istemem. Biz fakiriz, fakir olana, fakir kz yakr. Davul dengi dengine, olumu vermem zengine. Zenginin paras oktur, sevdas yoktur.
Babayiit yalvard, alad ama babasn sznden dndrmesi ne mmkn. Bu duruma sinirlenen zalim baba, evin samanlna olunu zincirle balad. Orackta olunun gsn kzgn demirle dalad. Babayiit'in feryatlarna yer-gk alad.

Duyanlar, duymayanlara syledi.
Ay Paras o anda kydeydi.
Gece yars atna atlad.
Gidip Babayiit'i kurtard.
Kyne geri dnmedi.
Atn dalara vurdu.

Zalim baba tek bana.
Takm drt serseri peine.
Gidip Ay Paras'nn kyne.
Kurun skm onun soyuna.

Ay Paras ksz kald.
Babayiit'le uzaklara kat.
Evlendi bana ta takt.
On ocukla nee sat.

SON

Yazan: Serdar Yldrm