RESSAM VAN GOGH LE SERDAR YILDIRIM
Zaman gezgini olarak bir araya geldik. Ben bu hikayenin yazar Serdar Yldrm ve dnyann gelmi gemi en byk ressam olarak ad anlan Hollandal Van Gogh. Paris'te bir mzayede salonunda Van Gogh'un "Kafede Akam" adndaki tablosu satld. Yzden kap ald. Yz on, yz yirmi derken, iki yz milyon dolara alc buldu. Van Gogh her pey srte vay be, vay be dedi, durdu.

Ben: " Sayn Van Gogh, bu bir dnya rekoru. Bugne kadar hibir ressamn tablosu bylesine astronomik fiyata satlmad. "
Van Gogh: " Arkada, bilmem inanr msn, ben birka tablomla birlikte bu tablomu da mahalle bakkalna brakmtm. Tanesine on gulden dersin demitim. O zamanlar on gulden iki dolar ediyordu. Tablolar alan olmad. Biri satlsa zeytin, peynir ve ekmek alacaktm. Zaman bana ok zalim davrand. Yetenek var ama asn, brak Van Gogh'un akl kasn. ldrmak iten deil. "
Ben: " Sayn Van Gogh, siz ortaya ksanz, ben bu tabloyu yapan ressam Van Gogh'um deseniz. Tablonuzu satn almak iin, fiyat artran u dolar milyonerleri, size yz dolar ba yapmazlar. "
Van Gogh: " Sen de abarttn ama yz dolar vermezlermi? Ben de elli dolar isterim. Vermezlerse intihar ederim. "
Van Gogh mzayede salonunun orta yerine kt. Ellerini havaya kaldrd. Kendini tantt. Salondakilerin az ak kald. Doru dediler, bu Van Gogh. Rica etsem bana elli dolar verebilir misiniz? dedi. Balar ne eildi.
" Neden ama ? " dedi, Van Gogh. " Herkes bir dolar verse elli dolar toplanr. Bana kar bu cimrilik neden? "
Sessizlik bir sre devam etti. Sonunda n srada oturan bir holding sahibi, imdi size o paray verirsek hayatn skntsndan kurtulur, rahatlarsnz. Bir daha bylesine st dzeyde resimler yapamazsnz diye endie ediyoruz, dedi.

Serdar Yldrm ayaa frlad ve gr sesiyle haykrd: " Hayr, " dedi. " Yalan sylyorsun. Van Gogh yaarken parasal yardm yaplsayd ok daha st dzeyde, ok daha kaliteli resimler yapard. O zamann insanlar, naslsa bu da tekiler gibi tarihin karanlklar arasnda kaybolup gider, diyerek yardm etmediler. Kim bilir nice ressam, heykeltra, yazar, air, sporcu, besteci ve dier sanatsal ura iinde olanlar karanlklarda kaybolup gitti. Binde bir byle kaybolmayanlardan biri olan Van Gogh'un eseri milyon dolara satlyor. Siz aslnda insanln geleceini satyorsunuz ve gelecek yok oluyor, bunu fark edemiyor musunuz? "

Serdar'n haykrna cevap veren olmad. Mzayede salonunda birka dakika sonra iki adam kalmt. Sessizlii Van Gogh bozdu: " Sen hakl ktn Serdar, intihar etmeye gidiyorum. "
Serdar: " Dur Van Gogh. Yl 2018. Senin kadar olmasa da ben de zor durumdaym. Bir i bulmaya kalksam, hikaye yazma iini brakmam gerekir. Otuz drt yllk bir uratan vazgeemem. Bak ben intihar etmem, sen de intihar etme. "
Van Gogh: " O zaman gel beraber intihar edelim. "
Serdar: " Hayr. intihar yok. Aclara birlikte gs gereceiz ve galip geleceiz. imdiye kadar hi yenilmedim ve sen de yenilmezsin. nmze karlan engelleri ykp geelim. "
Serdar anlattka Van Gogh'un yz bembeyaz kesildi. O'nun anlattklarn ban indirip kaldrarak tasdik etti. Sen haklsn, ben bir ellerimi ykayp geleyim, dedi. Yerinden kalkt, lavaboya doru yrd.

Aradan zaman geti. Tabanca sesi duyuldu. Serdar lavaboya kotu. Van Gogh yerde yatyordu. Serdar gzyalar iinde kald. Elli dolar verseler ne yapar eder Van Gogh'a iki tablo yaptrrdm. Bu iki tablo onlarn elli dolarn fazlasyla karlard. Van Gogh gerek hayatnda tabanca ile yaamna son verdiinde otuz yedi yandayd ve hep otuz yedi yanda kald. 1853-1890 yllar arasnda yaam yoksul bir ressamd. Kendisini saygyla anyorum.

SON