SERDAR - GEN BR YAZAR HANG AAMALARDAN GET VE NASIL GAYRET GSTERD
Skc. Hayat gerekten ok skc. Gnlerdir, haftalardr, aylardr deien hibir ey yok. Hep ayn eyler: Sabah olur gne doar, len olur gne yakar, akam olur gne batar. Bazen arkadalarla konuurken, Gnler birer birer geip gidiyor. Bu iin sonu ne olacak? diye sorarm. Aldm cevap hep ayn olur: Ne bilelim biz. Ne olacaksa oluyor ite. Laf m yani bu da imdi? Hayat arknn dnne kaptrmlar kendilerini dnp duruyorlar. Zannedersem yaadklarnn farknda deiller, bedava yayorlar. uraya bak Gz alabildiince uzanan bir ehir. inde binlerce insan. ou bymler de toplanp gtrlmeyi bekliyorlar. Gidecekleri yer belli: Fabrikada ucuza altrlacaklar. i olacak alacaklar. Bu almak kesinlikle ama saylamaz. Birok arkadama sorup cevabn alamadm bir soru var: Tamam. Bizi altran altracak. Bundan bizim kazancmz ne olacak?

Ben, ucuz ii olmak istemiyorum. Beni altracak olan altrmasn, tam doymadan sofradan kalksn. Ben bunu dnr, bunu sylerim. Benim hayat felsefem bu. Zaman nasl da akp gidiyor. Vakit gece yars oldu. Beni buradan kurtaracak olan biraz sonra gelir. Gnlerdir urayorum. Ona neyin ne olduunu ve ne yapmak istediimi, eitli rnekler vererek, defalarca anlattm. nceleri pek durumu kavrayamyordu ama artk her eyin farknda. kimiz birlik olup baar kazanacamza inanyorum. Bir gelen var, galiba O. Nihayet geldi: Merhaba, Metin.
Merhaba, Serdar. Vakit tamam. yle ge de seni aaca balayan urgandan kurtaraym."
Daha sonra Serdar ykseke bir kayann stne kt. Uyank durumdaki arkadalarna uykuda olanlar uyandrmalarn syledi. Arkadalar uyandktan sonra byk bir merak ve heyecan iinde Serdarn syleyeceklerini dinlemek iin dikkat kesildiler: Kardeler, arkadalar... Hepiniz tarafndan ok iyi bilindii zere bu akam ben Metin Karde ile birlikte yola kyorum. Amacm, mutluluk ieini arayp bulmak ve onu durduu yerden daha yksek bir yere karmak ve bylelikle dnyadaki her canlnn mutluluktan ald payn biraz daha oalmasn salamak. Bu yeni yerinde hibir yabanc bitkinin yetimesine izin vermeyeceimden mutluluk ieinin gndermekte olduu mutluluk prltlar artacaktr. imdi, aranzdan bir-iki gnll aryorum. sterim ki, hepiniz gnll olasnz, hepiniz benimle gelesiniz. Gerekletirmek istediim hayrl bir itir. Daha nce belki yz defa meseleyi btn ayrntlaryla sizlere anlatmtm. Bir para olsun medeni cesaret gsterin. Son defa soruyorum: Yok mu benimle gelmek isteyen?

Serdar, birka dakika bekledi. inde binlerce ii adaynn durduu meydandan t kmyordu.
Serdar: Tamam. Anlald. Kimse benimle gelmek istemiyor. Bunun iin hibirinize kzmak hakkna sahip deilim. NeyseKardeler, arkadalar. Tekrar grmek zere, imdilik hoa kaln.

Serdar ile Metin, yolda Vedat adnda bir adama rastladlar. Serdar, Vedata mutluluk ieini aramaya ktklarn syledi ve konu hakknda bilgi sahibi olup olmadn sordu. Vedat mutluluk ieinin nerede olduunu tarif edemeyeceini, fakat kendilerini Bay Kemal ile tantrabileceini syledi. Bay Kemal, yatann zerinde oturumuna gelmi vaziyette, misafirlerini gler yzle karlad. Serdarn anlattklar, Bay Kemali heyecanlandrmt. Onun ahsnda kendi genliini grm, o gnler bir film eridi gibi gzlerinin nnde canlanmt.

Yllar nce, mutluluk ieini aramak iin yollara dmt. Sonunda, yal bir kyl kendisine klavuzluk yapm, mutluluk ieinin yaad yce dalar arasndaki ykseke bir platoya giden tek yol olan Umut Geidinin giriine kadar getirmiti. Buraya kadar olanlar anlatan Bay Kemal, konumasna yle devam etti: Umut Geidinin giriine geldiimizde yal kyl beni u szlerle uurlad. Umut Geidinin girii ite buras. Bu geidin uzunluu yz metre kadardr. Bu yolun sonunda nne ak bir alan kacak. Kardaki aalktan getikten sonra mutluluk ieini grebilirsin. Ben yetmi yl akn bir sredir aadaki ovada yayorum. Sen mutluluk ieini aramak iin gelenlerin altncs oluyorsun. Senden nce gelenler baarsz oldular. Mutluluk ieini grememiler bile. Mutluluk ieinin bekisi buna izin vermemi. Geidin sonundaki ak alanda aniden karna karm. ri, kocaman, otuz yalarnda bir adamm bu beki. Korkar da geide dner kaarsan peinden gelmezmi. Gidenlerin hepsi de bilgili, kltrl idiler ama beki onlarn hepsinden baskn kt. Kendilerinin birer bilge olduklarn syleyenler bile zgn ve yorgun bir ekilde geri dndler. te, Bay Kemal benim anlatacaklarm bu kadar. Yolun ak olsun.

Yal kylnn anlattklarn dinledikten sonra geide girdim. Arada bir durup yal kylnn sylediklerini aklma getiriyor ve bunlarn nda planlar yapyordum. Yz metrelik yolu saatte atm. Bekinin sorabilecei her eit sorunun cevabn hazrlamtm. Ak alana ktm. Biraz sonra beki yanma geldi. Karlkl selamlamadan sonra beki beni kelimenin tam anlamyla soru bombardmanna tutmaya balad. lk sorular basit ve cevaplandrlmas kolay sorulard: Adn ne, nereden geldin, kimlerden nasl ve ekilde yardm grdn? Sonraki sorular ise, bekinin konu hakkndaki sorular oldu: Mutluluk iei nedir, mutluluk ieinin var olduunu ilk olarak kimden duydun, seni buraya kadar getiren nedenler nelerdir, mutluluk ieini gznn nnde nasl canlandryorsun? Bu sorulara yeterli olabilecek cevaplar vermitim. Her ey ok gzeldi, beki o soruyu sorana kadar. yle bir soru sormak bekinin nereden aklna geldi bilmem ki? Benim kekelemeye baladm gren beki yklendike yklendi. Sylediklerinde haklyd. Evime nasl geri dndm bunu bana bile sorma. zntden yryemez oldum, ayaklarm tutmaz oldu. Yllar var ki, bu yatakta yatp duruyorum. zgnm, baarl olamadm iin.

Bay Kemal szlerini tamamlarken ortada bir soru iareti brakmt. Mutluluk ieinin efsanevi bekisi olan adamn Bay Kemale son olarak sorduu soru neydi? Bay Kemal ben seni yeterli grdm. Beraber, mutluluk ieinin yanna gittik. Bir ihtimal de olsa senin orada yapacan almalar ters etki yapar da mutluluk ieini soldurursan, neler olur, ltfen anlatr msn?

Serdar ile Metin, drt gn misafir kaldktan sonra dnte mutlaka urayacaklarn syleyerek Bay Kemal ile Vedata veda edip yola ktlar. Gnler gnleri kovalad, aradan haftalar geti. Serdar yolda rastlad pek ok insanla her eit konuda fikir alveriinde bulundu. Bazlaryla yapt konumalar istedii ekilde bilgi akm salayamad iin, ksa kesmek zorunda kald. Bazlaryla ise, saatlerce konutu, sohbet eder gibi, karsndakine fark ettirmeden, faydal olabilecek bilgi birikimlerini ustaca ekip ald. Kendi z dncesinde kurup tasarlad bu byk idealini, kimseden bir aferin beklemeksizin, canllarn mutluluktan ald payn biraz daha oalmasn salamak diye zetledii giriiminin baars iin bir tr karakter betimlemesi yapyordu.

Sonunda, Serdar ile Metin, daha nce Bay Kemale klavuzluk etmi olan yal kyly buldular. Yal kyl onlar Umut Geidinin giriine kadar getirdi. Burada yal kylnn Umut Geidi ve ondan sonras hakkndaki tantm konumasndan sonra Serdar geide girdi. Geitte elli metre kadar ilerleyip bulduu kuytu bir keye oturdu. Snrlar kesin izgilerle belirtilmemi, duruma gre annda deiime urayabilecek esnek bir plan hazrlamt ve bu plann sadece iskeleti deimeyecekti. Aslnda basit gibi grnen fakat son derece karmak olan bu plan kontrolden geiren Serdar, kendinden nce Umut Geidine giren idealistler gibi zamanlama hatas yapmayacak, ak alana gndz deil, gece kacakt.

Serdar hava iyice karardktan sonra ak alana kt. Mmkn olduunca kenardan, kayalklarn arasndan yrmeye balad. Birden durdu. Gelen vard. ri, kocaman bir karalt az ileriden geti, geide doru gitti. Bu beki olmalyd. Daha dorusu birinci beki. Eer tahminleri doruysa, mutluluk ieinin yanna gidinceye kadar birka tane daha beki grmesi muhtemeldi, nk yal kyl yetmi yl akn bir sredir buralarda yayorum demiti. Yal kyl domadan nce de bu adam bekilik yaparm. Bundan dolay ad mutluluk ieinin efsanevi bekisine km. Normal olarak bir adam yzyllarca yaayp gen kalamayacana gre, bu beki ayn beki olamazd. Bir beki slalesi olabilirdi. Nesilden nesile bekilik grevini devrediyorlard birbirlerine.

Serdar tekrar ilerlemeye balad. Aaln kenarna yaklamt ki, bir beki daha grd. Bu birinci beki olamazd, o zaman ikinci bekiydi. Bir sre yrdkten sonra ortaln aydnlanmaya baladn fark etti. Bu aydnln sebebinin mutluluk ieinin samakta olduu prltlar olduunu biliyordu. Aalar arasnda nbet tutan nc bekiyi atlattktan sonra dzle kt. te mutluluk iei karsndayd. Etrafn gndz gibi aydnlatyordu. Serdar, mutluluk ieinin yanna yaklatka onun zannedildii gibi bir bitki deil de, plastik bir maddeden yaplm d yzeyi bulunan ki bu d yzeyin stnde iek kabartmas vard ansiklopedi byklnde, kaln bir kitap olduunu grd. Bu byk kitap, yerden iki metre kadar yksekte bir kaidenin stnde duruyordu. Kaideye de ta merdivenlerden karak ulayordun.

Serdar esnek olarak hazrlad plannda mutluluk ieinin bitki olamama durumunu gz nnde bulundurduu iin hazrlksz saylmazd. Geriye dnp aaln kenarndaki bir tan zerine oturdu. Mutluluk iei tam karsndayd. imdi ne yapmal ne etmeliydi de mutluluk ieine bir zarar vermeden onun ilevini gelitirmeliydi. Zaman kstlyd. u ann gece yars olduunu farz etsen sabah oluncaya kadar sekiz saat vard. Bu zaman zarfnda mutlaka sorun zlecek, bulu gerekleecek diye sylendi.

Serdar kendine has yorumlarla en basitinden balayarak dncesinde fikir retmeye balad. Bu fikir retiminin gereklemesinde Fikir retimi: Beyin jimnastii. Halk dilinde, kafa altrma. yolda gelirken eitli insanlarla yapt konumalarda ortaya kan karakter tablosunun byk yarar oluyordu. Hafzasna kaydettii karakterler hatrna geliyordu. Bu onun sorunu ok ynl olarak dnmesini salyor, baar ansn arttryordu. Bylece aradan saatler geti. Sabah gne doarken Serdar sorunu zm olmann gnl rahatl iinde son rtular yapmakla meguld. Bulu gereklemiti.

Birka saat daha getikten sonra hazr olduuna inanan Serdar, bekilerden birisiyle tanmak iin frsat kollamaya balad. Bu beklentisinin uzun srmeyecei belliydi, nk bekilerden birisi bulunduu tarafa doru geliyordu. Serdar hemen oturduu yerden kalkarak ykseke bir kayann zerine kt ve seslendi: Bakar msnz, ben buradaym. Evet, size seslenen benim. Serdar kendisini grp yanna gelen bekinin akn baklar arasnda durmadan konumasn srdrd. Kim olduunu, buraya nasl geldiini, amacnn ne olduunu ve sonunda soruna bir zm yolu bulduunu anlattktan sonra kendisini ailesiyle tantrmasn rica etti.

Serdarn anlattklarn byk bir dikkatle dinleyen beki: Olur efendim, tantrrm. Onlar sizinle tanmaktan eref duyacaklardr. Buyurun, u taraftan gideceiz dedikten sonra, Serdarn pei sra yrmeye balad. Serdarn geli ynnn aksi istikametinde aalarn arasnda ilerleyen Serdar ile beki, aalk alandan ktktan sonra, Umut Geidinin sol tarafnda kalan dan yamalarndaki beki slalesinin yaad evlerin bulunduu yerleim birimine geldiler. Gen, yal birok bekinin etrafna toplanmasn frsat bilen Serdar, imdiye kadar ne rendiyse, ne biliyorsa her eyi anlatt. Her eit konuda bilgisini ortaya koydu. Bilgi akm, karakter betimlemesi, karakter tablosu ve fikir retimi gibi deyimlerin anlamlarn Serdarn rnekler vererek aklamasna karn, tam olarak anlayamayan baz gen beki adaylar pas getiler. Naslsa Serdar, bir sre daha sizlerle beraber olacam demiti. Onun bo bir zamannda bu durumu sorar renirlerdi.

Ertesi gn drt kiilik bir beki grubu d dnya ile irtibatlarn salayan bir gizli geitten geerek Serdarn istemi olduu ebatlardaki iki aynay almak iin gittiler. Yine drt kiilik bir baka beki grubu ayn geitten geerek deiik yrelere doru gittiler. Bu ikinci grubun grevi, gittikleri yerlerdeki canllar arasnda mutluluk hissinin ne ekilde ve ne oranda arta neden olacan belirledikten sonra bunu bir rapor halinde alma grubuna sunmak olacakt. lk giden grup be gn sonra geri dnd. Aynalar yerlerine takld zaman, gkyzne ve topraa dalan ve hibir eye faydas dokunmayan mutluluk prltlar aynalar vastasyla yanstlp, dier drt yanal yzeyden yeryzne dalan mutluluk prltlarna karmasna sebep olunacak ve sonu olarak da, canllarn mutluluktan aldklar payn yzde elli orannda art saland. Serdar ayn gnn akam erefine dzenlenen trene katldktan sonra, ertesi gn alma grubuna bavurarak on alt gndr burada olduunu ve burada kendisine gsterilen ilgiden ok memnun kaldn fakat Umut Geidinin giriinde dostlar bulunduunu, onlar ok zlediini ve onlar daha fazla merakta brakmamak iin, gitmeye karar verdiini syledi.

Ertesi gn Serdar ile Metin, yal kyl ile vedalatktan sonra yola koyuldular. En ksa yoldan Bay Kemalin evine varmay hedefliyorlard. Serdar ile Metin, Bay Kemalin evinin yaknna geldiklerinde, Bay Kemali evin nnde yardmcs Vedatla beraber gezinirken grdler. Belli ki, Bay Kemal mutluluk ieinin samakta olduu prltlardan payna deni alm, ayaklarna can gelmi, yrmeye balamt. Aradan bir saat gemeden drd birlikte yola ktlar. Onlar bu derece hzl hareket etmeye zorlayan sebep neydi? Serdar olan, biteni anlattktan sonra bir an nce doduu ehre dnmek istediini, oradaki arkadalarnn ucuza altrlmak zere fabrikaya gtrlme durumuyla kar karya olduklarn sylemiti. Bu duruma kar kacak, oradaki arkadalarnn birer lokma halinde yutulmalarna izin vermeyecekti.

ehre geldiklerinde ehir meydannda hi arkada olmadn grdler. Serdar ge kaldn anlad. znts sonsuzdu. akn bir halde etrafna baknrken, meydann kenarndaki evlerin arasndan kp Serdar..Serdar.. diye bararak kendisine doru komakta olan bir arkadan grd. Bu Muratt. Serdar da, ona doru komaya balad. Biraz sonra birbirlerine skca sarldlar.
Serdar: Dier arkadalar gtrleli ka gn oldu? diye sordu.
Murat: gn nce. Kamyonlara ykleyip hepimizi fabrikaya gtrdler. Ben bir frsatn bulup fabrikann kapsnda kamyondan atlayp katm. Amacm, geri dndnde durumu sana anlatmakt. Senin baarl olduunu biliyoruz. Biz sadece ii aday olduumuz ve sonunda nasl olsa fabrikada ucuza altrlacamz dndmz iin, patronun bizler iin hazrladn sandmz o tek yola girmi bilinsizce yryorduk. O tek yoldan baka ve ok daha faydal, yararl yollar olabileceini aklmza getiremiyorduk. Sen, sende doutan var olan bu kabiliyetini bizi ynlendirmek iin kullanmak istedin. Beynimizdeki sis perdesini datmak istedin. Sen bu durumu bize iyi anlatamadn m? Hayr, aslnda ok iyi anlattn da, biz sana pek kulak asmadk. Yani sylediklerini nemsemediimiz iin dinlemedik dedi.

Muratn syledikleri Serdarn armasna sebep olmutu: Vay Murat! Sen neler biliyormusun da benim haberim yokmu. Ben de o anlattklarmn bouna olduunu dnp zlyordum. Murat, senden beni ve buradaki arkadalar fabrikaya gtrmeni isteyeceim.

Fabrikann yaknlarna geldiklerinde hava iyice kararmt. Fabrikann d kaps kapalyd. Arkadalarnn isteksiz olduunu gren Serdar fabrikann duvarna trmand. Oradan baheye atlad. Baheyi kontrol ettikten sonra ak bir pencereden fabrikaya girdi. Fabrikann ynetim odasnda bulduu belgelere gre, kle olarak altrlmak zere ta ocaklarna gtrlmlerdi. Serdar bir sre bu ac durumun zntsn yreinde tad. Zamanla znts hafiflemeye balad. Onlardan ilgi grmedii halde onlar kurtarmak iin rpnp durmutu. Fakat angaryann da bir snr vard. Bir idealistin anlattklarna inansn diye kimseye bask yapmaya, zor kullanmaya hakk yoktu. Tek yapaca inandrmaya almak olabilirdi. imdi yeni bir program hazrlamas gerekiyordu. Dnyadaki canllara faydal olabilmek amacn gdyordu. Bunu gerekletirebilmek iin, bir an bile olsa, heyecann kaybetmeden, sadece kendine zg bir biimde almalarna sonuna kadar devam etmeye kararlyd.

SON

Yazan: Serdar Yldrm